Ειδησεογραφικό site

Στη Βουλή νομοσχέδιο που τροποποιεί τη σύμβαση για τα «φρουτάκια»

331

Νομοσχέδιο που τροποποιεί την σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ ΑΕ για τις παιγνιομηχανές («φρουτάκια») κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή. Η επεξεργασία του σχεδίου νόμου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα ξεκινήσει με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 27 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις προωθούμενες διατάξεις:

– «Μειώνεται σε 25.000 από 35.000 που ισχύει σήμερα ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων, που δύναται να λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια

–  Καταργείται η δυνατότητα παραχώρησης από την ΟΠΑΠ του δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων σε παραχωρησιούχους

–  Ορίζεται σε 18 έτη από 10 που ισχύει σήμερα ο χρόνος ισχύος της άδειας εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ και εισάγεται ρήτη νομοθετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ για την εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος της ΟΠΑΠ στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση παιγνιομηχανημάτων

– Ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019 ως καταληκτική ημερομηνία για τη λειτουργία των ως άνω αδειοδοτηθέντων παιγνιομηχανημάτων με ποινή αφαιρέσεως τους από την άδεια μετά την παρέλευση άπρακτου της προθεσμίας αυτής αζημίως για το Δημόσιο

– Αυξάνονται σε μέχρι: 50 από μέχρι 25 ανα κατάστημα που ισχύει ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων που δύναται να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρος

– Σε μέχρι 15 από 3 που ισχύει ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων για εγκατάσταση των οποίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου τύπου ΣΤ»

Τα σχόλια είναι κλειστά.