ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

στο Καρφί

Διεύθυνση:

Κριμαίας 2 και Μεσογείων 125,
Ερυθρός Σταυρός
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: karfi@otenet.gr
Τηλέφωνο: 210 6901000
Fax:  210 6915741

Leave a Reply