Ειδησεογραφικό site

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών & ψυχολογικών τεχνικών

238

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών & ψυχολογικών τεχνικών

Οκτώβριος 2019 – Απρίλιος 2020

Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.-Σ. Αντωνίου, Αν. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. – ΕΚΠΑ

Διεξαγωγή προγράμματος: Οκτώβριο 2019 έως Απρίλιο 2020

Μοριοδότηση: – 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
(ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)
– 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

-Αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
(και αντίστοιχες πανεπ/κές σχολές της αλλοδαπής),
-Εκπαιδευτές ΕΑΕ & ΕΕΠ
-Αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών και ψυχολογικών τεχνικών» θα λειτουργήσει για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αντικειμενικός σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάκτηση από πλευράς των εκπαιδευόμενων των γνωστικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ενασχόληση με τον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα είναι, κατά βάση, προσανατολισμένο σε πρακτικό επίπεδο, ώστε με την ολοκλήρωσή του οι εκπαιδευόμενοι, εκτός των θεωρητικών προσεγγίσεων, να έχουν έρθει σε άμεση επαφή με κάθε κατηγορία αναπηρίας. Για τους λόγους αυτούς, κάθε θεματική ενότητα της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, εκτός από τις πλέον πρόσφατες βιβλιογραφικές τεκμηριώσεις στην επιστημονική έρευνα, συνοδεύεται απαραίτητα από την παρουσίαση αληθινών περιπτώσεων για την κάθε κατηγορία Αναπηρίας/Διαταραχής (μέσω video analysis, ηχογραφημένου/ απομαγνητοφωνημένου υλικού, χορηγημένων αξιολογητικών υλικών ή δειγμάτων δεξιοτήτων όπως κείμενα και ιχνογραφήματα μαθητών).
Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρακτικές δεξιότητες στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέσω της παρουσίασης, ανάλυσης και μελέτης πραγματικών εκπαιδευτικών καταστάσεων. Επιπλέον, το επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδίκευσης προβλέπει, την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες καθώς και την άσκησή τους με μικροδιδασκαλίες, ώστε οι συμμετέχοντες ως ειδικοί παιδαγωγοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές και να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πράξης.

Ενδεικτικές
Θεματικές Ενότητες:

1. Εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη της ειδικής αγωγής στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Μορφές ειδικών αναγκών και αναπηρίας: Κατηγοριοποίηση, προβλήματα ετικεττοποίησης,
μύθοι και στερεότυπα στην αναπηρία.
3. Εφαρμογή των αρχών δεοντολογίας στο χώρο της ειδικής αγωγής.
4. Μαθησιακή αξιολόγηση: Σταθμισμένα διερευνητικά/ανιχνευτικά εργαλεία μαθησιακών δυσκολιών.
5. Χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών στην αναγνωστική κατανόηση και
την παραγωγή γραπτού λόγου.
6. Νοητική αναπηρία και γενετικά σύνδρομα: Χαρακτηριστικά και ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.
7. Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού.
8. Προβλήματα ακοής και όρασης: Χαρακτηριστικά και ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις.
9. Κινητικές αναπηρίες: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ειδικές προσαρμογές.
10. Εφαρμογές μεθόδων διαφοροποίησης και ευελιξίας για τη διαχείριση των ατομικών διαφορών σε τάξεις μικτών ικανοτήτων.
11. Σεξουαλική Αγωγή και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με αναπηρίες.
12. Εκπαιδευτική θεωρία και πράξη στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.
13. Προβλήματα άγχους στην παιδική και εφηβική ηλικία.
14. Διαταραχές της διάθεσης στην παιδική και εφηβική ηλικία: Διαγνωστικά κριτήρια, συμπτωματολογία, εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.
15. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ).
16. Προβλήματα συμπεριφοράς – Διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών.
17. Προβλήματα ενδοσχολικής βίας -Διαδικτυακός εκφοβισμός: Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης.
18. Ανήλικη παραβατική συμπεριφορά και συμπεριφορές εξάρτησης στην παιδική & εφηβική ηλικία.
19. Εκπαίδευση χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών: Νομοθετικό πλαίσιο, εντοπισμός, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και προγράμματα παρέμβασης.
20. Τεχνικές επικοινωνίας με τους γονείς: Ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας με τους γονείς. Κατανόηση και σεβασμός πολιτισμικών διαφορών.

Απαραίτητα προσόντα
συμμετεχόντων:
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
και πρόσβασης στο διαδίκτυο

Τρόπος διεξαγωγής
σεμιναρίου:
Τα μαθήματα θα διεξάγονται:
 εξ αποστάσεως
(μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας) και
 δια ζώσης (σε καθορισμένα Σαββατοκύριακα).
Κόστος Προγράμματος: Τα δίδακτρα είναι 680€ (εφάπαξ εξόφληση: 620€) .
Εκπτωτική πολιτική: Για ΑμΕΑ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπαλλήλους του ΕΚΠΑ, πολύτεκνους, άνεργους και άλλες ειδικές κατηγορίες (π.χ. ομαδικές εγγραφές άνω των 3) το κόστος συμμετοχής είναι 560€. – Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει σε 4 δόσεις.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://specialedu-ekpa.com

ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck7oNwKNLI3-5zen30wFYCGiTpwEt2gjMtISZOUB5DaeSkGg/viewform?fbclid=IwAR0ovQ90SjKilEKkVrsSxBBsGrZk-oNicjVKy48vBmt3cj5YTs1xWZTEQ1I

Επικοινωνία: -στο τηλ: 210- 3688541 Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 11:00-15:00
Τρίτη και Πέμπτη 17:00-20:00
-καθημερινά στα κινητά: 6981718701 & 6948255979

-email: [email protected]
-facebook: https://www.facebook.com/groups/671151543389334/

Τα σχόλια είναι κλειστά.