Ειδησεογραφικό site

Το νέο έντυπο Ε9 με το οποίο θα δηλωθούν οι φετινές μεταβολές στα ακίνητα

42

Είτε αγοράσαμε είτε πουλήσαμε είτε αποκτήσαμε ή απωλέσαμε ακίνητο ή δικαίωμα ακινήτου μέσα στο 2014, η μεταβολή θα πρέπει να δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxis.

Μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι έχουν πλέον χρονικό περιθώριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015 να δηλώσουν τις μεταβολές που επήλθαν στο χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 30/11/2014. Ειδικά δε οι μεταβολές που θα γίνουν τον μήνα Δεκέμβριο, θα πρέπει να δηλωθούν τον Ιανουάριο και μέσα σε 30 ημέρες από την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα για τη δήλωση των φετινών μεταβολών θα ανοίξει μέσα στον Δεκέμβριο. Και σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών δίνει στη δημοσιότητα το νέο έντυπο Ε9 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να αποτυπωθούν στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο οι μεταβολές.

Αλλαγές ως προς τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του εντύπου, δεν υπάρχουν στο φετινό έντυπο Ε9. Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στο ΦΕΚ γεννάται η εξής υποχρέωση: «Σε περίπτωση κατά την οποία, εντός της προθεσμίας υποβολής δήλωσης, αποκτάται και μεταβιβάζεται το ίδιο ακίνητο ή μεταβάλλονται στοιχεία αυτού, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων». Επίσης, με την απόφαση της γενικής γραμματέως, ορίζονται τα εξής:

1.  Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
2.  Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στο αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις:

A.  Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται από όλους τους κληρονόμους ή οποιονδήποτε εξ αυτών ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γιʼ αυτό, και συνοδεύεται από τα οικεία παραστατικά.
B.  Όταν το υπόχρεο σε δήλωση νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται από τον τελευταίο νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γιʼ αυτό, και συνοδεύεται από τα οικεία παραστατικά.

Δείτε εδώ το νέο έντυπο E9

Τα σχόλια είναι κλειστά.