Ειδησεογραφικό site

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,94 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο, εμφάνισε ο προϋπολογισμός

62

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1.946 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, στο 8μηνο  Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.861 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2013 και στόχου για πλεόνασμα 962 εκατ. ευρώ.

Από τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, προκύπτει πως, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.849 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.502 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 4.117 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 32.919 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 329 εκατ. ευρώ ή 1%  έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 29.571 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 266 εκατ. ευρώ ή 0,9% χαμηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 27.790 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 450 εκατ. ευρώ ή κατά 1,6% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014 είναι ο Φόρος εισοδήματος Φυσικών προσώπων κατά 403 εκατ. ευρώ ή 9,0%, οι Λοιποί Άμεσοι Φόροι κατά 192 εκατ. ευρώ ή 11,5% και τα Λοιπά μη Φορολογικά έσοδα κατά 318 εκατ. ευρώ ή 14,8%

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ο φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων κατά 243 εκατ. ευρώ ή κατά 12,7%, οι Άμεσοι φόροι Ειδικών κατηγοριών κατά 186 εκατ. ευρώ ή κατά 13,6% και οι Άμεσοι Φόροι στην Περιουσία κατά 546 εκατ. ευρώ ή κατά 26,1% λόγω ετεροχρονισμού της καταβολής των δύο δόσεων του ΕΝΦΙΑ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.177 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 159 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (2.018 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3.348 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 64 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 35.769 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.597 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (37.366 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 32.461    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1.737 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.198 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (28.198 εκατ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 197 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων κατά 284 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.390 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1.447 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 483 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 36 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, 66 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων, και 66 εκατ. Ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.