Ειδησεογραφικό site

Η οικονομική κρίση φέρνει τους μαθητές στα δημόσια σχολεία

49

Η οικονομική ύφεση οδήγησε πολλά νοικοκυριά στην επιλογή της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης για τα παιδιά τους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ, στην οποία εξετάζεται ο εγχώριος κλάδος της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την έναρξη της περιόδου 2013/14 στα ιδιωτικά σχολεία της χώρας φοιτούσαν συνολικά 76.612 μαθητές, έναντι 80.460 την προηγούμενη περίοδο (μείωση 4,8%, ή 3.800 λιγότεροι μαθητές).

Η υποχώρηση αυτή, σύμφωνα με την Infobank Hellastat, προήλθε κυρίως από τη μείωση στον τομέα των λυκείων (περίπου 2.000 λιγότεροι μαθητές) και δευτερευόντως από τους μαθητές δημοτικού (πτώση 1.800 μαθητών). Σε σχέση με την περίοδο 2008/09 τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εμφανίζουν σωρευτική απώλεια περίπου 14.700 μαθητών (-16%).

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, τη φετινή χρονιά οι εγγραφές εμφανίζουν σταθερότητα μετά τη μεγάλη υποχώρηση της προηγούμενης τριετίας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιορισμένη κάμψη 2.000 μαθητών, προερχόμενη κυρίως από τον τομέα των ιδιωτικών λυκείων.

Η ένταση της οικονομικής ύφεσης, όπως επισημαίνει η Infobank Hellastat, έχει πλέον διαφοροποιήσει την τάση αποχώρησης μαθητών, καθώς στο παρελθόν οι αποχωρήσεις συνήθως γίνονταν όταν άλλαζε η εκπαιδευτική βαθμίδα, ωστόσο πλέον είναι συνηθισμένο φαινόμενο ακόμα και σε ενδιάμεσα στάδια.

Τα περισσότερα εκπαιδευτήρια έχουν προχωρήσει, σύμφωνα με την Infobank Hellastat, σε εκπτώσεις στα δίδακτρα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί υποχώρηση του αριθμού των μαθητών και άνοδο επισφαλειών από τις περιπτώσεις μη καταβολής. Σύμφωνα με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ), τα δίδακτρα αυξάνονταν έως τα τέλη του 2011, ενώ έκτοτε ακολουθούν καθοδική πορεία, παραμένοντας πάντως υψηλότερα σε σχέση με τα χρόνια πριν την εκδήλωση της ύφεσης.

Στη μελέτη της Infobank Hellastat, αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 56 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αυτές, ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2013 υποχώρησε περαιτέρω κατά 12%, στα 170,15 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) μειώθηκαν κατά 7%, στα 12,53 εκατ. ευρώ ενώ οι προ φόρων ζημιές αυξήθηκαν στα 2,26 εκατ. ευρώ. Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν ελαφρώς σε 6,1% και 1,6% αντίστοιχα. Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκε σε 0,6 προς 1, ενώ η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (RoE) παρέμεινε σταθερή στο 3%.

Τα σχόλια είναι κλειστά.