Ειδησεογραφικό site

Πρώτη συνάντηση εταίρων του έργου “Capacity building to the Mongolian vegetable tanned yak leather on bio-leather and bio-leather products” στη Μογγολία

11

Στις 24 και 25 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διήμερη συνάντηση των εταίρων του
έργου “Capacity building to the Mongolian vegetable tanned yak leather on bio-leather and bio-
leather products”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «SWITCH-Asia» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στο οποίο η EUROPEAN PROFILES ΑΕ ηγείται ως επικεφαλής εταίρος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ουλάν Μπατόρ, στις εγκαταστάσεις του Μογγολικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.


Ο στόχος του έργου είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στους επαγγελματίες παραγωγής
προϊόντων από φυτικά επεξεργασμένο δέρμα γιακ, με σκοπό:
– Τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής,
– Την καλύτερη αξιοποίηση πόρων και πρώτων υλών,
– Την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
σχετικά με τα ενδιάμεσα αποτελέσματα του έργου και την επίτευξη των στόχων και να
αναθεωρήσουν τα ορόσημα του έργου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της επόμενης περιόδου.
Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν ενδελεχώς τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας, τόσο μεταξύ
τους όσο και με άλλους τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, με σκοπό την καλύτερη ανάδειξη και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, εκπρόσωποι των εταίρων είχαν τη δυνατότητα να
επισκεφθούν και να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις της τοπικής εταιρείας «Brand Gutal LLC», η
οποία συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου, όπου και ενημερώθηκαν για όλα τα στάδια
επεξεργασίας και παραγωγής χειροποίητων προϊόντων από δέρμα γιακ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.