Ειδησεογραφικό site

Τα σενάρια για την πρόταση μομφής και τα σχέδια διάσωσης του Μαξίμου

3.597

Η αξιωματική αντιπολίτευση στοχεύει σε μια διαδικασία όπου τα κόμματα θα κληθούν να απαντήσουν στο ερώτημα «ναι» ή «όχι» στην συμφωνία – Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο να μετατρέψει το ερώτημα σε ψήφο εμπιστοσύνης για το συνολικό της έργο προκειμένου να μην αποσυρθεί η εμπιστοσύνη των ΑΝΕΛ

Η πάση θυσία διατήρηση της κυβερνητικής συνοχής θα καθορίσει και την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου στις κινήσεις που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία αναφορικά με το «Σκοπιανό».

Με τα έως τώρα δεδομένα η αξιωματική αντιπολίτευση στοχεύει σε μια διαδικασία όπου τα κόμματα θα κληθούν να απαντήσουν στο ερώτημα «ναι» ή «όχι» στην συμφωνία. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο να μετατρέψει το ερώτημα σε ψήφο εμπιστοσύνης για το συνολικό της έργο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει η ιδιότυπη οδός για τους ΑΝΕΛ να διατηρήσουν τις ενστάσεις τους για την συμφωνία αλλά να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση.

Ως εκ τούτου το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα δεχτεί την πρόταση της ΝΔ – εφόσον κατατεθεί – για νομοσχέδιο που θα παρέχει εξουσιοδότηση στον υπουργό Εξωτερικών να υπογράψει την συμφωνία.

Αυτό σημαίνει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα προσανατολιστεί στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας για τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά και ενδεχομένως για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ όμως υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αν δηλαδή κατατεθεί η πρόταση μομφής πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου τότε θα πρέπει να διακοπεί κάθε εργασία με αποτέλεσμα να εκτραπεί το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών ενόψει του eurogroup της 21ης Ιουνίου. Για να κατατεθεί όμως η πρόταση μομφής πρέπει να είναι ανοικτή η Βουλή.

Υπο αυτά τα δεδομένα υπάρχουν 2 ενδεχόμενα:

Η ΝΔ να ζητήσει τον λόγο αύριο το μεσημέρι αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης και να καταθέσει την πρόταση μομφής

Το δεύτερο σενάριο θέλει να κατατίθεται η πρόταση δυσπιστίας την Παρασκευή κατά την έναρξη ή την διάρκεια της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα για την συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 142 με την κατάθεση της πρότασης μομφής η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Κυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση που είναι και το πιθανότερο ώστε να ολοκληρωθεί

Αναλυτικά το άρθρο 142 αναφέρει:

Πρόταση δυσπιστίας

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να ανταπαντήσει στην πρόκληση της αντιπολίτευσης και να μετατρέψει την διαδικασία σε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, σύμφωνα με τον Κανονισμό η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει δύο ημέρες μετά την κατάθεση του σχετικού αιτήματος γεγονός που θα τορπίλιζε την συνάντηση Τσίπρα – Ζάεφ τις Πρέσπες το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.