Ειδησεογραφικό site

Συνεχιζόμενες παραβάσεις καθήκοντος από Χατζηδάκη με τους μπλε κάδους και ο ρόλος του Γραφάκου

112

Το τελευταίο διάστημα η δημοσιογραφική έρευνα έχει αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πλήρη ευθύνη αλλά και συμμετοχή του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν ξαφνιαστεί από τη συμπεριφορά του Υπουργού, αφού ο Κωστής Χατζηδάκης είναι ένας έμπειρος πολιτικός, με ευρωπαϊκή εμπειρία, που συνήθως ξέρει να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Όμως στο θέμα των μπλε κάδων ανακύκλωσης κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, ενώ όλα είναι εξαιρετικά σοβαρά, που μπορεί να έχουν συνέπειες στην πολιτική σταδιοδρομία του.

Βέβαια, όπως προκύπτει από τα γεγονότα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας οδηγείται σε σοβαρά λάθη, επειδή τον παρασύρουν οι στενοί συνεργάτες αλλά και οι φίλοι του. Ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Γραφάκος, με ένα πολύ γνωστό παρελθόν, στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, αποτελεί το στενό συνεργάτη που τον παροτρύνει και τον επηρεάζει να προβαίνει σε παραβάσεις καθήκοντος για να βοηθάει τους μπλε κάδους ανακύκλωσης της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.

Η τελευταία σημαντική παράβαση καθήκοντος του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη είναι οι διατάξεις του νέου σχεδίου για την ανακύκλωση, που ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου πριν λίγες ημέρες και θα βγει σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Στο σχέδιο νόμου, που αφορά σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία ΕΕ 2018/851, ο Υπουργός έχει περιλάβει διάταξη με την οποία η νομική υποχρέωση για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας (από μέταλλα, χαρτί, γυαλί, πλαστικό) θα ξεκινήσει στις 5/1/2022, όταν η συγκεκριμένη οδηγία ορίζει ότι η σχετική νομική υποχρέωση έχει ήδη ξεκινήσει από 1/1/2015. Δηλαδή ο Κωστής Χατζηδάκης προσπαθεί να παραπλανήσει τη Βουλή, ώστε να νομοθετήσει διάταξη που είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τη διάταξη της κοινοτικής οδηγίας που πρέπει να εναρμονιστεί. Ο λόγος της συγκεκριμένης παράβασης καθήκοντος είναι ότι προσπαθεί να διατηρήσει σε λειτουργία το σύστημα των μπλε κάδων, που δεν εφαρμόζουν τη χωριστή συλλογή από 1/1/2015, ενώ αρνούνται να την εφαρμόσουν ακόμα και σήμερα, ενώ ζήτησαν από τον Υπουργό να το πάει για το 2022 και… βλέποντας και κάνοντας.
Η παράβαση καθήκοντος του Υπουργού αποκτά ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, αφού η συγκεκριμένη διάταξη του σχεδίου νόμου παραβιάζει την ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (παρουσίαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη) που λήφθηκε στις 31.8.2020 (ΦΕΚ Α’ 185/2020) και ενέκρινε το «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» στο οποίο υπάρχει η διάταξη της χωριστής συλλογής, αφού ρητά αναφέρεται ότι «σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό». Σημειώνεται ότι η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο έγινε σύμφωνα με το κείμενο της εισήγησης του Υπουργού Χατζηδάκη.

Η συγκεκριμένη παράβαση του Κωστή Χατζηδάκη γίνεται όταν η Ελλάδα έχει ήδη λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπ’ αριθμ. SWD (2018) 418/24.9.2018 «Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα». Δηλαδή όταν η επόμενη ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επιβολή προστίμου για την παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Φαντάζει αδιανόητο ο Κωστής Χατζηδάκης να θέλει να βάλει σε περιπέτειες τη χώρα μας, με σκοπό να βοηθήσει τους μπλε κάδους να συνεχίζουν να παραβιάζουν την κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας, που ισχύει από 1/1/2015.

Πολλοί αναρωτούνται τι μεσολάβησε μέσα σε 2 μήνες και ο Υπουργός θέλει να παραβεί το καθήκον του για να στηρίξει τους μπλε κάδους και να βάλει τον εαυτό του σε περιπέτειες, ώστε να είναι ευχαριστημένος ο στενός συνεργάτης του και ο στενός φίλος του.

Η δεύτερη παράβαση καθήκοντος του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι ότι δεν άσκησε την αρμοδιότητα που έχει για εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Μανώλη Γραφάκου, όταν εκείνος προέβη σε παράβαση καθήκοντος για να εγκριθεί το νέο επιχειρησιακό σχέδιο των μπλε κάδων της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. στις 13/5/2020. Πιο συγκεκριμένα, ο Μανώλης Γραφάκος, λειτουργώντας ως αποφασίζων και όχι ως εποπτεύων του ΕΟΑΝ, έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εποπτευόμενου ΕΟΑΝ με θέμα «Ενημέρωση για το θέμα της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)». Με το μήνυμά του έδινε εντολές ότι θα πρέπει να εγκρίνουν το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συστήματος των μπλε κάδων της ΕΕΑΑ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 13/5/2020, αφού «Στόχος αύριο αυτή η εκκρεμότητα να κλείσει». Ταυτόχρονα, ο Μανώλης Γραφάκος δεν σταμάτησε μόνο στο ηλεκτρονικό μήνυμα, αλλά ζήτησε και γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου του υπουργού, την οποία προώθησε στον ΕΟΑΝ, παραβιάζοντας τη διοικητική αυτοτέλεια του ΕΟΑΝ. Όλα αυτά για να μπορέσει να εγκριθεί το σύστημα των μπλε κάδων της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε., παρόλο που ακόμα χρωστάει 87 εκατομμύρια ευρώ στους δήμους όλης της χώρας.

Η τρίτη παράβαση καθήκοντος του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι ότι δεν άσκησε την αρμοδιότητα που έχει για εποπτεία του ΕΟΑΝ, όταν η διοίκηση και η υπηρεσία του ΕΟΑΝ προέβη σε παράβαση καθήκοντος αφού δεν έχει λάβει μέτρα κυρώσεων κατά του συστήματος των μπλε κάδων, που ομολογεί ότι δεν εφαρμόζει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που εγκρίθηκε στις 13/5/2020. Η Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. έστειλε στον ΕΟΑΝ την με αριθμ. πρωτοκ. 68116-17/9/2020 επιστολή, σύμφωνα με την οποία η Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΕΟΑΝ αφού «κάποια σημεία της Απόφασης χρήζουν εύλογων τροποποιήσεων». Παράλληλα, απαιτεί από τον ΕΟΑΝ «Οι αναπροσαρμογές των τιμών εισφοράς καθώς και η ημερομηνία εφαρμογής τους είναι σκόπιμο να κοινοποιηθούν από τον ΕΟΑΝ στις υπόχρεες επιχειρήσεις». Ολοκληρώνοντας το κείμενο της συγκεκριμένης επιστολής η ΕΕΑΑ Α.Ε. τονίζει ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΕΟΑΝ, γράφοντας ότι «Θα μας επιτρέψετε να υπογραμμίσουμε και πάλι ότι η υλοποίηση του υποβληθέντος, και εγκεκριμένου πλέον, Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΕΑΑ είναι εφικτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί υπόψη του ΕΟΑΝ επανειλημμένως, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς (ενδεικτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.5 του Σχεδίου, στην επιστολή μας με αριθμ. πρωτοκ. ΕΟΑΝ 1849/5-7-2019, κλπ.)».

Τα σχόλια είναι κλειστά.