Ειδησεογραφικό site

Πειραιώς Green Επιχειρείν 360ᵒ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα λύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά

33

Το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής επάρκειας αποτελεί σήμερα το κορυφαίο πρόβλημα για την ευρωπαϊκή οικονομία που αντιμετωπίζει τις δραματικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και τις προκλήσεις που δημιουργούν οι αλυσιδωτές συνέπειές του. Το κόστος της ενέργειας που βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις οικονομίες και αδιέξοδα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ενόψει μάλιστα του χειμώνα που είναι προ των πυλών.

 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓEΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει σχεδιάσει και προσφέρει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα και ολοκληρωμένες λύσεις, στηρίζοντας όλες τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν την «πράσινη» μετάβαση, να εξοικονομούν ενέργεια και να μειώσουν τα κόστη και τις δαπάνες τους.

Με το «Πειραιώς Green Επιχειρείν 360ο » δίνεται η δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βελτιώσουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα με την κάλυψη δαπανών έργων και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων για συμψηφισμό ενέργειας (net metering). Αντίστοιχες καινοτόμες λύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους αγροτικής παραγωγής, παρέχονται για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με παράλληλη διασφάλιση των φυσικών πόρων,  με βάση  καινοτόμες επιλογές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Τράπεζα προσφέρει και χρηματοδότηση για την αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα το «Πειραιώς Green Επιχειρείν 360ο » δίνει δυνατότητα για:

* εξαγορά ή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και σταθμών με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους.

* Αυτοπαραγωγή ενέργειας (net metering) για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο – λύση για την μείωση του ενεργειακού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες. Μέσω της εγκατάστασης του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται συμψηφισμός της ενέργειας που παράγεται από σύστημα ΑΠΕ (αυτοπαραγωγή) με την ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε βάθος τριετίας. Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων με χρηματοδότηση που φθάνει μέχρι το 80% του κόστους της εγκατάστασης. Παράλληλα προσφέρει και υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης της επένδυσης. Μέσω του χρηματοδοτικού αυτού προγράμματος μπορούν να αντικατασταθούν κεντρικές μονάδες ψύξης – θέρμανσης, ενεργοβόρα μηχανήματα στη βιομηχανική παραγωγή, φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ ιδιαίτερα οφέλη μπορεί να έχει το σύστημα αυτό για τις τουριστικές μονάδες.

* χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ΑΠΕ τα οποία εντάσσονται σε προγράμματα ΕΣΠΑ η/και άλλα επιδοτούμενα προγράμμματα.

* χρηματοδότηση για την προεξόφληση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων για ΑΠΕ

* χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών για αντικατάσταση ή ανανέωση παγίου εξοπλισμού του φωτοβολταϊκού σταθμού με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας

* χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών και εμπορικών χώρων.

* χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με εφάπαξ εκταμίευση και προκαθορισμένο πλάνο αποπληρωμής για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού.

* χρηματοδότηση για την αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου.

Αντίστοιχα, η Πειραιώς προσφέρει και στους ιδιώτες πελάτες της εξειδικευμένα προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση. Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει τα «Green Στεγαστικά» για την αγορά, ανέγερση ή επισκευή κατοικίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εξόδων των νοικοκυριών για ψύξη και θέρμανση προσφέροντας παράλληλα επιβράβευση μέσω προνομιακής τιμολόγησης.

 

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Το μεγάλα ζητήματα που ανακύπτουν λόγω της ενεργειακής κρίσης επιταχύνουν τα σχέδια για την πράσινη μετάβαση που εξάλλου αποτελεί  έναν από τους κορυφαίους πυλώνες της στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη όπως αυτή ορίζεται από τις ευρωπαϊκές αλλά πλέον και τις παγκόσμιες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Κεντρικός άξονας των πολιτικών για την πράσινη μετάβαση είναι η πράσινη ενέργεια. Αυτό στην πράξη σημαίνει, πέραν της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τον αναπροσανατολισμό, παραγωγικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, την αντίστοιχη μετάβαση των επιχειρήσεων καθώς και την ανάπτυξη δράσεων και έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σύνολο της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, για την Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί διαχρονική στρατηγική και επιχειρηματική επιλογή να στηρίζει ολοκληρωμένα τις πράσινες επενδύσεις διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει τις καταλληλότερες χρηματοδοτικές λύσεις για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με:

* Πράσινες χρηματοδοτήσεις άνω του €2,2 δισ. έως σήμερα, τα οποία ισοδυναμούν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ισχύ άνω των 2,2 GW

* Χρηματοδοτήσεις ΑΠΕ που θα υπερβούν το €1 δισ. την επόμενη διετία

* Αξιολόγηση επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG),

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.