Ειδησεογραφικό site

Η απόρρητη Έκθεση του Καπετάν Χριστομιχάλη και η αγωγή της οικογένειας Μιχαήλ Κουτεντάκη – Κλαροτζάνη προς τον Γεώργιο Α. Καλογεράκη

244

Μετά το τέλος της τετράχρονης κατοχής 1941-1945, η Ανταρτική Ομάδα Ανωγείων
Α.Ο.Α. συνέταξε Έκθεση την οποία υπέγραψε ο Αρχηγός της Ομάδος Καπετάν
Χριστομιχάλης Ξυλούρης, και κατατέθηκε στο ΓΕΣ. Ο Αρχηγός Χριστομιχάλης, τη
δεκαετία του 1950, παίρνοντας ως οδηγό την Έκθεση που κατατέθηκε στο ΓΕΣ,
ξεκίνησε να την αντιγράφει και να την συμπληρώνει. Στις 7 Δεκεμβρίου 1970,
φτάνοντας στην σελίδα 129, την υπογράφει και την σφραγίζει. Στη συνέχεια με μια
φράση (σελ. 129) …θα συνεχίσο…, συμπληρώνει ακόμη 41 σελίδες, φτάνοντας στη
σελίδα 170. Η Έκθεση είναι χειρόγραφη στο σύνολό της, έχει γραφεί σε ένα τετράδιο
μπλε χρώματος σπυράλ και στην πρώτη εσωτερική σελίδα υπογράφει και πάλι ο
Αρχηγός Χριστομιχάλης με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 1972. Δίπλα στην υπογραφή
του, και στην πρώτη αλλά και στην 129 σελίδα, υπάρχει η τιμημένη σφραγίδα της
Ανωγειανής Ανταρτικής Ομάδας. Την Έκθεση ονόμασε ο ίδιος «Απόρρητη» για τους
δικούς του λόγους τους οποίους θα εξηγήσουμε σε άλλο δημοσίευμα. Σήμερα
φυλάσσεται στο αρχείο της οικογένειας Ξυλούρη. Μου δόθηκε αντίγραφο και
χρησιμοποίησα αποσπάσματα για την έκδοση του δίτομου έργου «Καπετάν
Χριστομιχάλης Ξυλούρης» το 2016.
Στην σελίδα 93 της απόρρητης Έκθεσης, ο Καπετάν Χριστομιχάλης αναφέρει για την
σύλληψη και δολοφονία του Αρχηγού Στεφανογιάννη στις 13 Φεβρουαρίου 1944 :
…εις αυτόν τον κλοιόν, ήταν επικεφαλής ο Προδότης Μιχαήλ Κουτεντάκης ή
Κλαροτζάνης και ανεγνωρίσθη από πολλές γινέκες ντυμένος Γερμανική στολή
στρατιώτου Γερμανού…
Η οικογένεια του Μιχαήλ Κουτεντάκη – Κλαροτζάνη θεώρησε ότι αυτή η φράση της
Έκθεσης του Καπετάν Χριστομιχάλη, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και κατέθεσε
αγωγή 37 σελίδων στον υποφαινόμενο ως συγγραφέα του βιβλίου, ζητώντας μεταξύ
άλλων την απάλειψη των σχετικών παραγράφων από τα εναπομείναντα βιβλία και τη
μη χρησιμοποίησή τους στο μέλλον.
Όταν έκανα γνωστή την αγωγή στην οικογένεια των Ξυλούρηδων, κλήθηκα σε μια
συνάντηση μαζί τους την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 στην πόλη του
Ηρακλείου. Σε μια μεγάλη συγκέντρωση της οικογένειας (περίπου 100 ατόμων),
πάρθηκαν σοβαρές αποφάσεις για την αντίκρουση της αγωγής. Η οικογένεια
συμπαραστέκεται στον συγγραφέα, δηλώνει την απόλυτη στήριξή τους προς αυτόν
και το βιβλίο του Αρχηγού Χριστομιχάλη και αποφάσισε τις περαιτέρω κινήσεις. Ως
δικηγόροι εξουσιοδοτήθηκαν από τον εναγόμενο οι Ιωάννης Ξυλούρης του
Μενέλαου και Ιωάννης Μανουράς του Βασιλείου.
Ως εναγόμενος θέλω να τονίσω τα εξής :
Α) Μετά την κατάθεση της Αγωγής, παύει πλέον να αποτελεί απόρρητο έγγραφο η
Έκθεση του Καπετάν Χριστομιχάλη, θα δοθεί στους δικαστές που θα εκδικάσουν την
αγωγή αλλά και στην δημοσιότητα.
Β) Η αντίκρουσή μου στην αγωγή θα την ακολουθήσει σελίδα προς σελίδα και θα
είναι πολυσέλιδη, χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία που διαθέτω και αφορούν :
1.Έγγραφα από το Αρχείο της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Κρήτης.
2. Έγγραφα από το αρχείο της Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγείων που φυλάσσεται στο
Δήμο Ανωγείων.
3. Έγγραφα απ το αρχείο του Ζαχαρία Δραμουντάνη, γιου του Αρχηγού
Στεφανογιάννη.

[2]

4. Έγγραφα απ το αρχείο του Στέφανου Δραμουντάνη, γιου του Γεωργίου
Δραμουντάνη – Στεφανογιώργη.
5. Έγγραφα από το αρχείο του Καπετάν Μανόλη Μπαντουβά, (το οποίο εντός δύο
μηνών θα κυκλοφορήσει από εμένα σε βιβλίο).
6. Έγγραφα από τον απόρρητο φάκελο του Καπετάν Χριστομιχάλη.
7. Αποσπάσματα από την Έκθεση του Αρχηγού Χριστομιχάλη που αφορούν την
οικογένεια των Ανωγειανών Κουτεντάκηδων.- Κλαροτζάνηδων.
8. Το κείμενο της μήνυσης που κατατέθηκε από τον Αρχηγό Χριστομιχάλη, τον
Γεώργιο Δραμουντάνη – Στεφανογιώργη και τον Νικόλαο Σταυρακάκη – Αεροπόρο.
9. Την απόφαση του δικαστηρίου που αφορά την παραπάνω μήνυση.
10. Αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Αρχηγού Πετρακογιώργη.
11. Δεκάδες μαγνητοταινίες, (απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα).
12. Αποσπάσματα από εφημερίδες.
13. Αποσπάσματα από τα βιβλία της Χαρίκλειας Δραμουντάνη, Γεωργίου Τζίτζικα,
Μανόλη Σπιθούρη Νταμπακομανώλη, Γιάννη Δραμουντάνη – Στεφανογιάννη,
Γεωργίου Αναγνωστάκη (αντάρτη του Πετρακογιώργη), καπετάν Μπαντουβά
απομνημονεύματα, Γεωργίου Φαραγκουλιτάκη Σκουτελογιώργη, Τραχήλι
(Κωνσταντίνου Καργάκη) κ.α.
14. Καταστάσεις ανταρτών της Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων Α.Ο.Α.
15. Καταστάσεις νεκρών της Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων Α.Ο.Α.
16. Καταστάσεις λεηλασίας των Ανωγείων, (αρπαγές αιγοπροβάτων και οικοσκευές
Ανωγειανών).
Τα παραπάνω στοιχεία, θα εμπλουτισθούν στη χρονική διάρκεια των 100 ημερών που
έχω στην διάθεσή μου να υποβάλω τις προτάσεις μου στους δικαστές.

Καστέλλι Πεδιάδος, 11 Φεβρουαρίου 2020
Γεώργιος Α. Καλογεράκης

Τα σχόλια είναι κλειστά.