Ειδησεογραφικό site

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του έργου StarGrowth – 30 Ιουνίου 2023

19

H εταιρία Συμβούλων EUROPEAN PROFILES AE διοργανώνει διαδικτυακή
ενημερωτική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση για την ανοικτή πρόσκληση του έργου
StarGrowth – Επιδότηση Τουριστικών ΜΜΕ για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη.
Η εκδήλωση στοχεύει να ενημερώσει τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
τουρισμού για τις δράσεις του έργου StarGrowth και τη δυνατότητα συμμετοχής στην
ανοικτή πρόσκληση του έργου. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν οι γενικοί και οι
ειδικοί στόχοι του έργου, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το χρονικό πλαίσιο και το μέγεθος
των επιχορηγήσεων, οι τύποι επιλέξιμων δραστηριοτήτων και δαπανών, καθώς και η
διαδικασία αίτησης και υποβολής.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου, στις 11:00πμ – 12:30μμ,
μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Για δωρεάν εγγραφή, συμπληρώστε την φόρμα στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUofu6vqDsvG9KZ9pEq3SlAoikK0pxcEg_p
Πληροφορίες: www.stargrowth.eu
Αναστασία Μήτσα, τηλ. 210.82.10.895(+331), e-mail: [email protected]

Τα σχόλια είναι κλειστά.