Ειδησεογραφικό site

Τροπολογία ΔΗΜΑΡ για την αποκατάσταση των μικροομολογιούχων

35

Tροπολογία για το θέμα της αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστησαν οι μικρομολογιούχοι από το κούρεμα των ομολόγων λόγω του PSI κατέθεσε στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΑΡ.

Η τροπολογία έχει ως στόχο «την αποκατάσταση καταρχήν της ηθικής τάξης αλλά και της οικονομικής ζημίας απέναντι σε 15.000 συμπολίτες» οι οποίοι, όπως επισημαίνει η ΔΗΜΑΡ, εμπιστεύτηκαν τις αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Η ΔΗΜΑΡ προτείνει την έκδοση νέων τίτλων σε συνάρτηση με το ύψος της ζημίας που υπέστησαν από την αναγκαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία αντικατάστασης των τίτλων τους, και η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 53,5% της αξίας των τίτλων πριν την αντικατάστασή τους. Συγκεκριμένα:

Α) Για ζημία (ή το τμήμα της ζημίας) έως 100.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα ίσης αξίας με τη ζημία. Η διάρκεια των ομολόγων αυτής της κατηγορίας διαμορφώνεται ως εξής:

-Για ποσό έως 30.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 3 ετών
-Για ποσό 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 5 ετών
-Για ποσό 50.000 ευρώ έως 75.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας έως 7 ετών
-Για ποσό 75.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας έως 9 ετών

Β) Για τα ποσά της ζημίας άνω των 100.000 ευρώ, εκδίδονται ομόλογαμ η διάρκεια και η αξία των οποίων διαμορφώνεται ως εξής:

-Για ποσό από 100.000 έως 250.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 50% της ζημίας, διάρκειας 10 ετών
-Για ποσό από 250.000 έως 350.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 25% της ζημίας, διάρκειας 10 ετών
-Για ποσό από 350.000 έως 450.000 ευρώ, εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 12,5% της ζημίας και διάρκειας 10 ετών
-Για ποσό από 450.000 ευρώ και άνω εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 6% της ζημίας και διάρκειας 10 ετών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.