Ειδησεογραφικό site

Πότε θα καταβληθεί το οικογενειακό επίδομα

52

Μια από τις συνέπειες της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, είναι και η περικοπή (αρχικά) του οικογενειακού επιδόματος και στη συνέχεια η κατάργησή του. Όπως προκύπτει από απόφαση του ΟΑΕΔ την οποία μπορείτε να δείτε ολόκληρη, φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα καταβληθεί το οικογενειακό επίδομα στις οικογένειες με παιδιά.

H ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος τρέχοντος έτους είναι οι εξής:

  1. 14-07-2014 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω
  2. 01-09-2014 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά
  3. 01-10-2014 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται:

(α) Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου
σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ για τον ίδιο αριθμό παιδιών
(β) Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
(γ) Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β΄ βαθμού

Πόσα είναι τα χρήματα; Φαίνονται από τον ακόλουθο πίνακα:

Αριθμός παιδιών Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Ετήσιο ποσό με το επίδομα 3ου παιδιού
1 4,11 49,32 66,9
2 12,32 147,84 165,42
3 27,73 332,76 350,34
4 33,69 404,28 421,86
5 39,34 472,08 489,66
6 44,99 539,88 557,46
7 50,64 607,68 625,26
8 56,28 675,36 692,94
9 61,93 743,16 760,74
10 67,58 810,96 828,54
11 73,23 878,76 896,34
12 78,88 946,56 964,14
13 84,53 1014,36 1031,94
14 90,18 1082,16 1099,74

Τα σχόλια είναι κλειστά.