Ειδησεογραφικό site

Η ΝΕΡΙΤ ξαναγίνεται… κομματική

28

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση ξαναγίνεται και πάλι κρατική αφού με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή αλλάζει και πάλι ο τρόπος ορισμού του Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, ο οποίος επανέρχεται στη δικαιοδοσία του κομματικού μηχανισμού, δηλαδή στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «προβλέπεται ότι για την πλήρωση των θέσεων του Εποπτικού Συμβουλίου, δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους δημοσιεύεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος». Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι.

Στην τροπολογία σημειώνεται ότι «Τα ανωτέρω μέλη επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου ηθικού και επιστημονικού κύρους με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και διορίζονται με απόφασή του».

Για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου δημοσιεύει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η τελική επιλογή γίνεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ένα μέλος του ΕΣΡ και ένα σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πηγή: tovima.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.