Ειδησεογραφικό site

Η ΓΓΔΕ συμβουλεύει: Προσοχή στα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

42

«Σπάνε καρδιές» τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων τα οποία ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα από αύριο 1η Αυγούστου το υπουργείο Οικονομικών. Από την ως τώρα επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι σε πολλές χιλιάδες φορολογούμενους, το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ έχει υπολογιστεί με λανθασμένα ή ελλειπή στοιχεία, οδηγώντας σε υπέρογκους φόρους.  Έτσι, αν έχουν ξεπεράσει το σοκ της 1ης δόσεως του εκκαθαριστικού φόρου εισδήματος (που σήμερα είναι η τελευταία ημέρα πληρωμής της) από αύριο θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα νέο ή και μεγαλύτερο.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει εντοπίσει το πρόβλημα και με νέες δύο αποφάσεις της,  δίνει οδηγίες στις εφορίες και στους πολίτες πού θα εντοπίσουν και πώς θα διορθώσουν το πρόβλημα.

Η πρώτη ορίζει ότι  στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων του Ε9, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, θα υπάρχει ειδική επισήμανση στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ που θα αναρτηθεί στο Taxisnet.

Αυτό σημαίνει πως οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν, όταν θα διαβάσουν το εκκαθαριστικό, να εντοπίσουν σε ποια ακίνητα η ΓΓΔΕ λέει πως υπάρχουν ελλείψεις και να προβούν στην απαραίτητη διόρθωση μέχρι και την 30η Νοεμβρίου.

Πώς πολλαπλασιάζεται ο φόρος

Στην δεύτερη απόφαση (ΠΟΛ 1184/30.7.2014) η ΓΓΔΕ εντοπίζει 11 περιπτώσεις συνηθισμένων λαθών που γίνανε από τους φορολογούμενους  στις δηλώσεις Ε9 και εξηγεί πώς τις αντιμετώπισε. Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολίας, υπολόγισε επιπλέον φόρο με βάση το δυσμενέστερο για τον φορολογούμενο σενάριο, ώστε να εκδοθεί το εκκαθαριστικό και, εφόσον το αντιληφθεί ο ενδιαφερόμενος και ξεπεράσει το σοκ, να μπορέσει να το διορθώσει εκ των υστέρων.

Συγκεκριμένα:
1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει «κατά πλήρη κυριότητα» στο φορολογούμενο, ακόμα και αν έχει δηλωθεί επικαρπία, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό!

2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, ελήφθη σαν δεδομένο ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο, όπου εφαρμόζεταιο πιο υψηλός συντελεστής φορολόγησης.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η υψηλότερη  Αρχική Βασική Αξία γης (ΑΒΑ) του νομού όπου ανήκει, για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.

Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη «ΤΟ αρχικό» του νομού και εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η  μεγαλύτερη «ΤΟ αρχικό» του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία, προσδίδοντας έτσι στο αγροτεμάχιο, αξία οικοπέδου!

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό, δηλαδή το μεγαλύτερο δυνατό φόρο.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του «ΣΟ τελικό» ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.

Τα σχόλια είναι κλειστά.