Ειδησεογραφικό site

Επισιτιστική και υλική βοήθεια σε 165.000 άπορους το 2015

52

Σε 165.000 άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας θα χορηγηθούν το 2015 τρόφιμα, ρούχα, σχολικά και είδη προσωπικής υγιεινής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προς Απόρους».

Το πρόγραμμα υπεβλήθη στο ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (TEBA/FEAD) με στόχο να δράσει συνοδευτικά στο μηχανισμό χορήγησης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Ο υφυπουργός εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, μετά τη συνάντηση που είχε με φορείς της εκκλησίας ,των ΜΚΟ, της αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των πολιτών τόνισε ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2015-2020.

Στόχοι του προγράμματος για τα επόμενα 6 χρόνια είναι:

-μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020.

-αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω μείωσης του αριθμού των παιδιών και νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000 έως το 2020,

-δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» κατά του κοινωνικού αποκλεισμού που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες σε βασικές υπηρεσίες, όπως η Κοινωνική φροντίδα, ή ιατρική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση.

«Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας των πολιτών – επεσήμανε ο κ. Κεγκέρογλου- Πριν ένα μήνα παρουσιάσαμε το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα που ξεκινά τις επόμενες μέρες σε 13 δήμους και θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.
Σήμερα παρουσιάσαμε το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους» .

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥπΕΚΑΠ) στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, προχωρεί με θεσμικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωμάτωσης τόσο των ευπαθών ομάδων και του πληθυσμού που βιώνει την ακραία φτώχεια, όσο και των νοικοκυριών που βρίσκονται στο φάσμα της σχετικής φτώχειας ».

Η στρατηγική του υπουργείου στηρίζεται σε τρεις πυλώνες

-στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας
-Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
-(Οικονομική ενίσχυση, Υπηρεσίες, εργασιακή ένταξη
-ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (FEAD)
-(παροχή βασικών αγαθών, τρόφιμα, κ.λ.π)
-Ειδικές / Στοχευμένες Δράσεις (στήριξη αστέγων, κ.λπ.)

-στην κοινωνική συνοχή, με στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας
-Στήριξη οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή/και κίνδυνο φτώχειας (1/3 του πληθυσμού της Χώρας)
-Δίκτυο δομών κοινωνικής φροντίδας (βρεφικοί παιδικοί σταθμοί , ΚΗΦΗ,ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ)

-στην εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων( Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π)

Η χρηματοδότηση της Εθνικής Στρατηγικής θα γίνει με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων εσωτερικών πόρων.

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους Απόρους» (ΕΠ-Ι) 2014-2020 της Ελλάδας, συμπληρώνει και στηρίζει αυτές τις στρατηγικές, ως εξής:

Παροχή Υλικής Βοήθειας
Τρόφιμα (περιλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)
Είδη καθαρισμού / προσωπικής υγιεινής & ρουχισμός
Παιδικά / Σχολικά Είδη

με Συνοδευτικές Δράσεις
Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών (π.χ. συμβουλές για οικογενειακής οικονομική διαχείριση, ισορροπημένη διατροφή, κοινωνική ένταξη παιδιών κλπ)
Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης των μελών της οικογένειας (παιδιών και γονέων), συμπληρωματικών προς εκείνες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, υπηρεσίες πρόσβασης σε συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.).

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, αρμόδιος για τα θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων:

«Εξασφαλίσαμε 330 εκατ. για τα επόμενα έξι χρόνια για να στηρίξουμε τους πλέον αδύναμους με παροχή των βασικών αγαθών. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας των πολιτών . Η Κοινωνική Σύμπραξη η θεσμική έκφραση της συνευθύνης και της συνέργειας όλων, είναι προϋπόθεση για το βέλτιστο αποτέλεσμα, με απόλυτη διαφάνεια.
Πριν ένα μήνα παρουσιάσαμε το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα που ξεκινά τις επόμενες μέρες σε 13 δήμους και θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.
Σήμερα παρουσιάσαμε το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους Απόρους(FEAD) .
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥπΕΚΑΠ) στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, προχωρεί με θεσμικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωμάτωσης τόσο των ευπαθών ομάδων και του πληθυσμού που βιώνει την ακραία φτώχεια, όσο και των νοικοκυριών που βρίσκονται στο φάσμα της σχετικής φτώχειας ».

Τα σχόλια είναι κλειστά.