Ειδησεογραφικό site

Δημόσιο: Έλεγχος πτυχίων πριν την πρόσληψη, αλλά και κατά την παραίτηση

53

Νέες διατάξεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας των πτυχίων όσων διορίζονται αλλά και όσων παραιτούνται από το Δημόσιο επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ειδικότερα, σε νομοσχέδιο που θα κατετεθεί προσεχώς στη Βουλή προβλέπεται αυτεπάγγελτος έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων πριν από την υπογραφή των πράξεων διορισμού τους, αλλά και έλεγχος των πτυχίων και των δικαιολογητικών πριν από ενδεχόμενη παραίτηση δημόσιου υπαλλήλου.

Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξηγούν ότι τους τελευταίους μήνες έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 150 υπάλληλοι που παραιτήθηκαν για να αποφύγουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, διότι εμπλέκονται σε υποθέσεις πλαστών δικαιολογητικών.

Έτσι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, σύντομα η αίτηση παραίτησης δεν θα γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά τον διορισμό. Για τον σκοπό αυτόν θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη λύση της εργασιακής σχέσης όργανο της διοίκησης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία επηρεάζουν την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλου του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα δεν ολοκληρώνεται εάν δεν προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των δικαιολογητικών του. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη μετάταξη ή τη μεταφορά όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης πριν από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

Επισημαίνεται δε ότι οι φορείς προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών «οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στον φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα το αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του».

Τα σχόλια είναι κλειστά.