Ειδησεογραφικό site

Το Αζερμπαϊτζάν στοχεύει να γίνει Περιφερειακός Ψηφιακός Κόμβος

51

Οι διαδικασίες ψηφιοποίησης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης
ανοίγουν μεγάλες ευκαιρίες, για όλα τα κράτη συμπεριλαμβανομένου
του και Αζερμπαϊτζάν. Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, ακολουθώντας
τη στοχοθετημένη πολιτική της κυβέρνησης, το Αζερμπαϊτζάν κατάφερε
να γίνει κόμβος ενέργειας και μεταφορών στην περιοχή του. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, η χώρα σε γόνιμη συνεργασία με
περιφερειακούς και παγκόσμιους παράγοντες συνέβαλε στην
περιφερειακή συνεργασία ξεκινώντας και εφαρμόζοντας έργα
ενέργειας και μεταφορών. Εχει καταστεί σημαντικός εταίρος για τη
διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής μέσω
της έναρξης και της υλοποίησης έργων αειφόρου ενέργειας. Εχει παίξει
τεράστιο ρόλο στη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης υποδομής
αγωγών που συνδέει την Κασπία, τη Μαύρη και τη Μεσόγειο θάλασσες.
Το έργο του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και το αναπόσπαστο
τμήμα του ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) είναι ευρέως
γνωστό στην Ελλάδα. Η υλοποίηση αυτών των ενεργειακών έργων θα
διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας, καθώς επίσης θα ενισχύσει την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφοράς εντός της
περιοχής και πέραν αυτής.
Έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας έχουν επίσης υλοποιηθεί για την
ανάπτυξη της συνδετικότητας των μεταφορών όχι μόνο στη χώρα μας,
αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Σε σχέση με αυτό, η κυβέρνηση μας
πραγματοποιεί σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη περιφερειακών
και διαπεριφερειακών πολυτροπικών διαδρόμων μεταφοράς σε
συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα και γειτονικά κράτη κατά μήκος
των Ανατολικοδυτικών, Βορειονοτικών και και Νοτιοδυτικών αξόνων
που θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για οικονομική συνεργασία
πλήρους κλίμακας και την ανάπτυξη του εμπορίου, με βάση την
ανεμπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία των εμπορευμάτων.
Σήμερα, νέες παγκόσμιες προκλήσεις επιβάλλουν στο κράτος μας την
υποχρέωση να ανοίξει νέους ορίζοντες στην οικονομική ανάπτυξη.
Όπως οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, έτσι και το Αζερμπαϊτζάν
δίνει προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, στην
οικοδόμηση μιας ψηφιακής οικονομίας και στην εφαρμογή
καινοτομιών. Η ευνοϊκή γεωγραφική θέση της χώρας και οι φυσικοί
πόροι, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η κρατική υποστήριξη
δημιουργούν όλες τις ευκαιρίες για αυτόν τον σκοπό.

Ο τομέας της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών του
Αζερμπαϊτζάν αναπτύσσεται σταθερά από το 2005, σύμφωνα με
στοιχεία που συνέλεξε η Παγκόσμια Τράπεζα. Η άνοδος αποδόθηκε
κυρίως στην ελευθέρωση και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας
τηλεπικοινωνιών, στη βελτίωση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών
υποδομών, στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σε
άλλες τομεακές πολιτικές. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός αριθμός
χρηστών του Διαδικτύου στο Αζερμπαϊτζάν εκτοξεύτηκε από μόλις 17
τοις εκατό του πληθυσμού το 2008, σε πάνω από 90 τοις εκατό το
2019. Ήδη μέχρι το 2014 η κατά κεφαλή ασύρματη διείσδυση είχε
αυξηθεί πάνω από 100 τοις εκατό.
Ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας μας ασχολείται ενεργά με την
ανάπτυξη του εθνικού τομέα ΤΠΕ, ωθώντας τον και πέρα ​​από τα
σύνορα της χώρας. Η AzerTelecom, θυγατρική του πρώτου και
ταχύτερου φορέα κινητής τηλεφωνίας του Αζερμπαϊτζάν, Bakcell, είναι
ένας βασικός πάροχος διαδικτύου που συνδέει τη χώρα με το
παγκόσμιο δίκτυο διαδικτύου και επί του παρόντος υλοποιεί το έργο
Ψηφιακός Δρόμος Μεταξιού.
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου υποδομών
διέλευσης οπτικών ινών που θα συνδέει την Ευρώπη και την Ασία μέσω
της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν. Αναμένεται να συμβάλει σημαντικά
στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, στον ευέλικτο μετασχηματισμό σε
ψηφιακή οικονομία και στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής
πληροφορικής στην περιοχή.
Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις
ψηφιακές υπηρεσίες για 1,8 δισεκατομμύρια άτομα που κατοικούν στις
περιοχές του Καυκάσου, της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής και Νότιας
Ασίας. Ένα από τα βασικά στοιχεία του διαδρόμου ψηφιακών
τηλεπικοινωνιών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας είναι το Δια-Κασπιακό έργο
για την τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν
και της Κεντρικής Ασίας κατά μήκος του βυθού της Κασπίας Θάλασσας.
Όλες οι σχετικές συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί με ενδιαφερόμενους
περιφερειακούς εταίρους για την υλοποίηση του έργου.
Η δημιουργία αυτής της γραμμής θα συμβάλει ουσιαστικά στο
σχηματισμό του λεγόμενου «Ψηφιακού Δρόμου Μεταξιού» μεταξύ
Ευρώπης και Ασίας, συνδέοντας τα διαδικτυακά κέντρα της
Φρανκφούρτης και της Βομβάης. Θα επιτρέψει επίσης τη μετάδοση της
διαδικτυακής κίνησης από την Ευρώπη στο Τουρκμενιστάν, το

Ουζμπεκιστάν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ινδία μέσω της
επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν. Συμμετέχοντας στη δημιουργία αυτού
του δια-ευρασιατικού διαδρόμου ψηφιακών τηλεπικοινωνιών, η χώρα
μας βρίσκεται σε θέση να γίνει περιφερειακός ψηφιακός κόμβος.
Η υλοποίηση του έργου "Ψηφιακός Δρόμος Μεταξιού" θα συμβάλει
ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Αζερμπαϊτζάν. Θα συμβάλει επίσης
σημαντικά στην ανάπτυξη του εκτός πετρελαίου εγχώριου τομέα,
καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προσελκύοντας
παγκόσμιες εταιρείες ΤΠΕ στο Αζερμπαϊτζάν. Επιπλέον, αυτά τα έργα θα
βοηθήσουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας, σύμφωνα με την
επίσημη δέσμευση της κυβέρνησης να αναδιαρθρώσει το εθνικό
οικονομικό σύστημα πέρα ​​από τους υδρογονάνθρακες. Τέλος, η
εδραίωση ενός βιώσιμου ψηφιακού ιδρύματος θα επιτρέψει την
εφαρμογή των νεότερων τεχνολογικών καινοτομιών σε όλους τους
τομείς της εγχώριας οικονομίας και θα επιτρέψει στο Αζερμπαϊτζάν να
προωθήσει τη θέση του στις διάφορες διεθνείς επιχειρηματικές /
πληροφοριακές / οικονομικές αναπτυξιακές κατατάξεις που βοηθούν
στην καθοδήγηση της ροής των παγκόσμιων επενδύσεων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.