Ειδησεογραφικό site

ΕΣΡ: Τα βασικά σημεία της προκήρυξης για τις τηλεοπτικές άδειες

29

Δημοπρασία μόνο για άδειες γενικού περιεχομένου και όχι θεματικού, εταιρείες με έδρα την ευρωπαϊκή ένωση, δικαίωμα του ΕΣΡ για επαναπροκήρυξη εφόσον δεν συμπληρωθούν οι επτά θέσεις και τρεις μήνες περιθώριο εκπομπής σε όσους λειτουργούν και δεν πάρουν άδεια είναι μερικά από τα βασικά σημεία της προκήρυξης του ΕΣΡ για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών.

Με την κατάθεση τροπολογίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ) που υιοθετεί τις προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής για νομοτεχνικές βελτιώσεις στον νόμο 4339/15 και έρχεται στην Ολομέλεια αύριο, ο διαγωνισμός μπαίνει στην τελική ευθεία. Η τροπολογία περιλαμβάνει την εισήγηση του ΕΣΡ με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της διαδικασίας, πάντοτε σε ευθυγράμμιση με το νόμο 4339/15.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη προηγηθεί η ομόφωνη απόφαση της Αρχής, που -αφού έλαβε υπόψη της το συγκεκριμένο νόμο- όρισε το κατώτατο τίμημα στα 250 εκατ. ευρώ, ακριβώς στο ύψος που προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία της περασμένης χρονιάς.
Η νέα τροπολογία που κατατίθεται αύριο έχει πολύ σημαντικές αλλαγές οι οποίες δεν αφήνουν πλέον περιθώριο να επαναληφθεί το φαινόμενο των πολλών προσφυγών στο ΣΤΕ όπως συνέβη με τον προηγούμενο διαγωνισμό.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, καταργείται η κατηγορία «ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου» και πλέον θα δημοπρατηθούν από το ΕΣΡ μόνο γενικού περιεχομένου άδειες.

Επανακαθορίζεται η νομική μορφή και η έδρα των εταιρειών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. Η πρόβλεψη αφορά, πλέον, Ανώνυμες Εταιρείες της ημεδαπής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Η τροποποίηση γίνεται για λόγους ευχέρειας ελέγχου και συμμόρφωσης των υποψηφίων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Καθιερώνεται υποχρέωση του ΕΣΡ για επαναπροκήρυξη σε περίπτωση που απονεμηθούν λιγότερες από επτά άδειες, εφόσον υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή (ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία). Ρητά απαγορεύεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος των δημοπρατούμενων αδειών. Οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η σημερινή λειτουργία τους, όπως και εκείνοι που θα συμμετάσχουν ανεπιτυχώς μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών αντίστοιχα. Απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων παρόχων περιεχομένου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.