Ειδησεογραφικό site

Υπ. Ανάπτυξης: Σεπτέμβριος με 1.037 ελέγχους και 296 πρόστιμα ύψους 386.000 ευρώ

38

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε ότι κατά το μήνα Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.037 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν συνολικά 296 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 386.000 ευρώ.

 

 

 

 

Επιβληθέντα πρόστιμα του ν. 4177/2013  και του ν. 4264/14

 για το χρονικό διάστημα 1/9/2014 έως 30/9/2014

Είδος επιχείρησης

Επιβληθέντα Πρόστιμα

Ύψος Προστίμων

Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία

38

36.000 €

Καταστήματα Εστίασης-Αναψυχής

34

21.000 €

Εμπορικές επιχειρήσεις

31

68.500 €

Κρεοπωλεία

16

9.500 €

Παντοπωλεία-Περίπτερα-Ψιλικά

15

9.500 €

Κυλικεία (Διατιμήσεις)

11

10.500 €

Σούπερ μάρκετ – Mini market

10

7.000 €

Άλλοι έλεγχοι

3

3.500 €

Βαρβάκειος αγορά

2

1.000 €

Ιχθυοπωλεία

1

1.000 €

Χονδρεμπορικές επιχειρήσεις

1

500 €

Λαϊκές Αγορές – Υπαίθριο εμπόριο – Παρεμπόριο

134

218.000 €

Σύνολο

296

386.000 €

Σημειώνεται ότι κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.