Ειδησεογραφικό site

ΑΔΕΔΥ: Έχασε την πρώτη «μάχη» στο ΣτΕ για την αξιολόγηση

60

Η ΑΔΕΔΥ έχασε την πρώτη δικαστική μάχη με την Ολομέλεια του Συμβούλιου της Επικρατείας για την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Και έχασε τη μάχη, καθώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ και εισηγητή το Σύμβουλο Επικρατείας Μιχάλη Βηλαρά, απέρριψε για πέντε λόγους την αίτηση της ΑΔΕΔΥ, που ζητούσε να ανασταλούν ως αντισυνταγματικές. οι εγκύκλιοι του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση.

Έτσι, προσωρινά η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων συνεχίζεται κανονικά, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει ένα δεύτερο ραντεβού τον ερχόμενο Οκτώβριο με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου θα συζητηθεί η κύρια προσφυγή της για το ίδιο θέμα.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική οργάνωση οι εγκύκλιοι είναι αντίθετες στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, όπως είναι αντίθετες και στα άρθρα 77 και 109 του Συντάγματος.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ κατ’ αρχάς αναφέρει ως πρώτο λόγο απορρίψεως της αιτήσεως της ΑΔΕΔΥ ότι οι επίμαχες εγκύκλιοι του υπουργείου δεν υπόκειται σε αναστολή, γιατί «συνδέονται άμεσα με την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των ΝΠΔΔ».

Παράλληλα, όμως το ΣτΕ (απόφαση 230/2014) αμφισβητεί εάν μπορούν οι εγκύκλιοι να προσβληθούν στα δικαστήρια. Δηλαδή, εάν μπορεί να ζητηθεί η ακύρωση εγκυκλίων των υπουργείων από τα δικαστήρια.

Θα μπορούσε να δοθεί αναστολή, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, μόνο ένα συνέτρεχαν εξαιρετικοί λόγοι ή εάν εφαρμογή των επίμαχων εγκυκλίων θα προκαλούσε στους δημοσίους, κ.λπ. υπαλλήλους «βλάβη σοβαρή και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, οπότε επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, να χορηγηθεί αναστολή ύστερα από συνεκτίμηση και των αναγκών της υπηρεσίας».

Ο δεύτερος λόγος που απορρίφθηκε είναι ότι οι ισχυρισμοί της ΑΔΕΔΥ περί αντισυνταγματικότητας είναι «προδήλως αβάσιμοι». Δηλαδή, πιθανολογείται ότι δεν θα γίνουν δεκτή κατά την εξέταση από το ΣτΕ της κυρίας προσφυγής της ΑΔΕΔΥ.

Ούτε όμως, υπογραμμίζουν οι δικαστές (ως τρίτο επιχείρημα απόρριψης της αίτησης αναστολής), η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ ως δικαστικός σχηματισμός μπορεί να θεωρήσει τις επίμαχες εγκυκλίους «ως προδήλως αντισυνταγματικές».

Υπενθυμίζεται ότι με ζητήματα αντισυνταγματικότητας μπορεί ασχοληθεί μόνο η Ολομέλεια του ΣτΕ και όχι τα Τμήματα ή οι Επιτροπές Αναστολών.

Ακόμη, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση ως τέταρτος λόγος απόρριψης της αίτησης αναστολής, ότι δεν υπάρχει για το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης σχετική νομολογία.

Στο πέμπτο και τελευταίο λόγο που επικαλεστήκαν οι σύμβουλοι Επικρατείας για την απόρριψη της αναστολής είναι ότι η βλάβη την οποία επικαλείται η ΑΔΕΔΥ ότι θα υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι (όπως είναι η δυσμενής αξιολόγηση που θα έχει ως συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στη μισθολογική εξέλιξη ή την ενδεχόμενη ένταξη στο σύστημα κινητικότητας-διαθεσιμότητας) δεν προέρχεται από τις επίμαχες εγκυκλίους, αλλά από «τις μέλλουσες να εκδοθούν εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου».

Όμως, συνεχίζει η δικαστική απόφαση, οι εκθέσεις αξιολόγησης του 2013 σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων για τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας.

Και «εν πάση περιπτώσει», καταλήγει το ΣτΕ, «η επικαλούμενη βλάβη από την ΑΔΕΔΥ είναι δυνατόν να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως».

Τα σχόλια είναι κλειστά.