Ειδησεογραφικό site

Ημερίδα για την Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας

13

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως φορέας λειτουργίας του έργου «Εθνική
Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω
Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και
κανονιστικής διαδικασίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος
«Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020), διοργανώνει σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης μία
κεντρική ημερίδα – εκδήλωση για να παρουσιάσει το έργο και τις δυνατότητες αξιοποίησής του.
Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει αφενός ένα ολοκληρωμένο σύστημα καλής νομοθέτησης,
μέσω του οποίου θα τυποποιηθεί η νομοπαρασκευαστική και ρυθμιστική ροή και θα
διευκολυνθεί η διοικητική κωδικοποίηση και αφετέρου τον ηλεκτρονικό κόμβο των
νομοθετημάτων και των κωδικοποιήσεων, που είναι οργανωμένα σύμφωνα με τα βέλτιστα
πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στις 12:00, στο
Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, στο Μοσχάτο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
παρουσιαστεί η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης στο σύνολό της, αλλά και ως προς τα επιμέρους
τμήματά της (νομοπαρασκευή, κωδικοποίηση, νομική βάση δεδομένων). Στην εκδήλωση θα
απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Σταύρος Ν. Παπασταύρου, ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Εθνικού Κέντρου Οπτικών Μέσων και Επικοινωνίας και τέως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, του Διευθύνων
Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) M.A.E., κ. Σταύρος Ασθενίδης και θα
συμμετέχουν ως ομιλητές ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, κ.
Στυλιανός – Ιωάννης Κουτνατζής, ο Ειδικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Βασίλειος Μπαγιώκος,
ο Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου, κ. Δημήτριος Γεωργίκος, ο πρώην Υπουργός,
Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής
Κωδικοποίησης, κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος, η καθηγήτρια του University College London,
κοσμήτορας μεταπτυχιακών νομικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και Πρόεδρος
του International Association for Legislation, κ. Ελένη Ξανθάκη, καθώς και εκπρόσωποι του
Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης και των αναδόχων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.