Ειδησεογραφικό site

Επιτυχής Ολοκλήρωση του Έργου του Υπουργείου Υγείας από την European Profiles S.A.

56

Η European Profiles S.A. ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο με τίτλο  «Οργάνωση και υλοποίηση του Μηχανισμού Επικαιροποίησης & Σχεδιασμού για τον συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών δράσεων και λήψης αποφάσεων εξαιτίας της λοίμωξης COVID-19» , που της ανατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας. 

Ο γενικός στόχος  ήταν η επικαιροποίηση του Μηχανισμού για τον συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων και λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της πανδημικής κρίσης του COVID-19. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου παρασχέθηκαν υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, «ΑΡΤΕΜΙΣ», επαρκώς διαμορφωμένο και εξειδικευμένο για την αντιμετώπιση της πανδημίας SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις παραμέτρους όπως διαμορφώνονται και βάσει όλων των νέων επιστημονικών δεδομένων και της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Επιπλέον, εκπονήθηκε μελέτη για την ανάπτυξη σχεδίου μιας πιλοτικής ψηφιακής εφαρμογής, στην οποία θα καταχωρούνται δεδομένα εξέλιξης της πανδημίας SARS-CoV-2 και επιχειρησιακών δράσεων, με την συλλογή στοιχείων, καταχώρηση κι επεξεργασία τους έτσι ώστε να συμβάλουν στην λήψη των αποφάσεων των αρμοδίων επιτροπών. Το έργο, με προϋπολογισμό € 46.774,19 πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεω

Τα σχόλια είναι κλειστά.