Ειδησεογραφικό site

Aνάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού και οικοτουρισμού

Η EUROPEAN PROFILES S.A. ανέλαβε το καινούριο έργο του COSME «Αειφόρα
εργαλεία και δραστηριότητες για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αγροτικού
τουρισμού και οικοτουρισμού». Το έργο υλοποιείται από Κοινοπραξία 6 εταίρων: EUROPEAN
PROFILES Α.Ε. (Ελλάδα) – ηγέτης, APINTECH (Κύπρος), ACCADEMIA IRSEI (Ιταλία), EU-
ROM (Ρουμανία), TECHNOLOGY PARK LJUBLJANA (Σλοβενία), και «BULGARAN
GUIDE» (Βουλγαρία).
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών για βιώσιμη ανάπτυξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του αγροτικού τουρισμού
και του οικοτουρισμού στην Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σλοβενία. Πιο
συγκεκριμένα, 15 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία και άλλα παρόμοια καταλύματα) από τις
προαναφερθείσες χώρες θα λάβουν:
 Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη από ειδικούς στον κλάδο του τουρισμού, όπως:
– Εκπαίδευση για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους,
– Συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια για τον αειφόρο τουρισμό, τις νέες τάσεις και τις
καινοτομίες στον κλάδο.
– Υποστήριξη για την κατάρτιση και εφαρμογή περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων.
 Οικονομική ενίσχυση €7.500 (100% χρηματοδότηση) για την υλοποίηση δράσεων που θα
συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξή τους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €1.260.000 .

Τα σχόλια είναι κλειστά.