Ειδησεογραφικό site

Τι αλλάζει στην τσέπη μας

08934a576905a850ca249fe874458306_M

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 32 αλλαγές στους φόρους. Μεταξύ των αλλαγών που ξεχωρίζουν είναι η επιβολή παρακράτησης φόρου 20% και στα ημερομίσθια, όπως επίσης και στις πρόσθετες αμοιβές, αλλά και οι τελικές αποφάσεις για το φόρο υπεραξίας στα ακίνητα.

Το «Καρφί» παρουσιάζει τις σημαντικότερες από αυτές:
= Απαλλάσσεται από το φόρο η σύνταξη που καταβάλλεται στις οικογένειες των αναπήρων ειρηνικής περιόδου και στρατιωτικών που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.= Εξαιρούνται από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

= Σε φόρο υπεραξίας υπόκειται η μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών μόνο εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί μετά την 01/01/2009 και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας τουλάχιστον σε ποσοστό 0,5%.

= Απαλλάσσεται του φόρου το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.

= Δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες οι δαπάνες τόκων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

= Προστίθενται στα εισοδήματα που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και τα ημερομίσθια. Επίσης, σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% υπόκεινται και οι πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές.

= Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου οι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εφόσον ο λήπτης της αμοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, και το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.

= Αναπροσαρμόζονται τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Κυρίως μειώνονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται για καθεμία από τις συγκεκριμένες παραβάσεις από τα 1.000 στα 250 ευρώ, σε περίπτωση υπόχρεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, και από τα 2.500 στα 500 ευρώ, σε περίπτωση υπόχρεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, ενώ τίθεται και ως ανώτατο όριο προστίμου το ποσό των 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.

= Οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

= Απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας τα εγχωρίως παραγόμενα γουνοποιητικά προϊόντα, που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των επιχειρήσεων.

= Προβλέπεται ότι η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ δεν απαιτείται στη μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.

= Επεκτείνεται το υφιστάμενο καθεστώς, σχετικά με τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων, και σε κάθε αυτοκίνητο του οποίου η παλαιότητα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, αντί αποκλειστικά στην Ελλάδα που ισχύει.

= Εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής χρήσης, με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ (σήμερα αφορά αυτοκίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα).

Υπομονή μέχρι να φτιαχτεί η «e-υπηρεσία μισθών»

Ακούσατε ότι αυξήθηκε το ακατάσχετο του μισθού στα 1.500 ευρώ και αισθανθήκατε καλύτερα; Σας καταλαβαίνουμε, αλλά μην επαναπαυθείτε. ειδικά αν χρωστάτε αρκετά στην εφορία. Για την προστασία του μισθού σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες του κ. Θεοχάρη. όταν αυτές θα είναι έτοιμες. Κάποια στιγμή –ελπίζουμε σύντομα– η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα ανακοινώσει ότι θέτει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας θα καλούνται εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι να δηλώσουν τον έναν και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα θέλουν να προστατεύσουν από την κατάσχεση. Το γεγονός ότι ο λογαριασμός θα είναι ένας, αυτομάτως δημιουργεί πολλά εμπόδια. Φανταστείτε ότι έχετε δύο εργοδότες οι οποίοι σας πληρώνουν 600 ευρώ ο καθένας το μήνα αλλά σε διαφορετικούς λογαριασμούς. Τον ένα μισθό θα μπορείτε να σώσετε, καθώς η εφαρμογή δεν θα σας αφήνει να δηλώσετε δύο διαφορετικές τράπεζες.
Από το fpress.gr
Επιμέλεια: Νίκος Σαμοΐλης

Τα σχόλια είναι κλειστά.