Ειδησεογραφικό site

Τα email όλων των φορολογουμένων ζητεί το υπουργείο Οικονομικών-Όσοι δεν έχουν να αποκτήσουν

Τα email τους θα πρέπει να δηλώσουν όλοι οι φορολογούμενοι στο TAXISnet προκειμένου να μπορεί η Φορολογική Διοίκηση να επικοινωνεί μαζί τους για οποιαδήποτε φορολογική τους υπόθεση ή υποχρέωση.

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ορίζει ότι όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν – αν δεν έχουν ήδη – κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet και να δηλώσουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου ή να την επικαιροποιήσουν μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, αν έχει αλλάξει.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο , «οι φορολογούμενοι οφείλουν, εφόσον δεν διαθέτουν, να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet και να δηλώσουν στο «Λογαριασμό» τους στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην επιλογή «Διαχείριση Λογαριασμού», και εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι και έχουν προβεί σε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να την επικαιροποιήσουν, εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της».

Κάθε φορά που η Φορολογική Διοίκηση θέλει να κοινοποιήσει πράξη προσδιορισμού φόρου, ατομική ειδοποίηση , διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή γενικότερα οτιδήποτε αφορά τον φορολογούμενο , θα αποστέλλεται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορολογούμενου με το οποίο θα ενημερώνεται ότι στον «Λογαριασμό» του στο σύστημα TAXISnet, στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – e−Κοινοποιήσεις» έχει μήνυμα που τον αφορά.

Η πράξη και τα συγκοινοποιούμενα με αυτή, η απόφαση και η ειδοποίηση θεωρούνται νομίμως κοινοποιηθείσες μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση και την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική ειδοποίηση, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση ή ηλεκτρονική ειδοποίηση) λάβει χώρα τελευταία, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής του κοινοποιούμενου εγγράφου.

Εκτύπωση ειδοποίησης

Με την παραλαβή στο «Λογαριασμό» ΤAXISnet της κοινοποιούμενης πράξης από το φορολογούμενο, δημιουργείται στο σύστημα taxisnet ηλεκτρονικό εκτυπώσιμο πιστοποιητικό παραλαβής, που φέρει μοναδικό αριθμό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του φορολογούμενου, το είδος, τον αριθμό, την ημερομηνία και το όργανο έκδοσης της πράξης και των συγκοινοποιούμενων, της απόφασης ή της ειδοποίησης, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής στο «Λογαριασμό» TAXISnet καθώς και τα ηλεκτρονικά ίχνη ανάρτησης.

Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παραλαβής καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης και είναι διαθέσιμο σε κάθε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί.

Στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορολογουμένου με την ανάρτηση της πράξης, της απόφασης ή της ειδοποίησης αναφέρεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του φορολογουμένου, το όνομα ή η επωνυμία αυτού και το είδος της πράξης, απόφασης ή ειδοποίησης κατά περίπτωση που αναρτάται.

Τα σχόλια είναι κλειστά.