Ειδησεογραφικό site

Στα 936 εκατ. ευρώ οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο α΄ εξάμηνο 2014

Καθαρή εισροή ύψους 936 εκατ. ευρώ κατέγραψαν στο πρώτο εξάμηνο του 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν αύξηση ύψους 299 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εισροή 4,6 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε μερικώς από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού.

Στην κατηγορία των “λοιπών” επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 5,1 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, κίνηση που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους και την καθαρή μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Τον Ιούνιο του 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν αύξηση (καθαρή εισροή) 55 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 85,3 εκατ. ευρώ λόγω της πώλησης μετοχών που κατείχε η τράπεζα Eυrobank στην Eurobank Properties στην ξένη εταιρία επενδύσεων Wellington (ΗΠΑ). Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν αύξηση (καθαρή εκροή) κατά 40 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εκροή 531 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση (εκροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε κυρίως από την αύξηση (εισροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Όσον αφορά τις ”λοιπές” επενδύσεις, παρατηρήθηκε καθαρή εκροή 668 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, κίνηση που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους και την μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Τα σχόλια είναι κλειστά.