Ειδησεογραφικό site

Σε καθολική εφαρμογή το νέο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων

Σε καθολική εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων, μετά την πιλοτική εφαρμογή του σε 24 αστυνομικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια.

Κάθε πολίτης μπορεί πλέον μόνο με δύο φωτογραφίες του και έναν μάρτυρα να πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και να λαμβάνει άμεσα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής αναζητεί πλέον μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση ταυτότητας (επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια).

Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.

Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, ο υπάλληλος καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν.

Τέλος, το δελτίο ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.