Ειδησεογραφικό site

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για ανέργους

Tέσσερα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 35.500 άτομα, θα θέσει σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες ο ΟΑΕΔ. Παράλληλα, ο οργανισμός σχεδιάζει ειδικές δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν στη διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για την Νεολαία» (Youth Guarantee), όπως και νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Εγγυήσεων για τη Νεολαία επενδύει στους νέους από 15 έως 24 ετών Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης.

Σε ό,τι αφορά τους νέους από 15 έως 19 ετών, ειδικές δράσεις στοχεύουν είτε στην απόκτηση βασικών προσόντων μέσω της επανένταξης στην εκπαίδευση, είτε στην παροχή κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας.

Για νέους από 20 έως 24 ετών, ειδικές δράσεις στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση, στην απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας  και στην παροχή ευκαιριών για αυτο-απασχόληση.

Ειδικές δράσεις, θα στοχεύουν στις ομάδες νέων με ιδιαίτερη δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα νέοι με αναπηρία, νέοι μακροχρόνια άνεργοι, αποφυλακισθέντες νέοι κ.ά.

Σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα προγράμματα, ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει επτά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης από τα οποία ωφελούνται 34.600 άνεργοι.

Ταυτοχρόνως, είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή – σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης – τεσσάρων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, με τα οποία παρέχεται πλήρης απασχόληση σε 49.761 ανέργους.

Διαβάστε εδώ τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους

Τα σχόλια είναι κλειστά.