Ειδησεογραφικό site

Η «βαριά βιομηχανία» του τουρισμού: εισπράξεις 489,1 εκατ. ευρώ, πλεόνασμα 73 εκατ. ευρώ

Πλεόνασμα 73 εκατ. ευρώ, έναντι 43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσίασε το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Το πλεόνασμα οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, κατά 87 εκατ. ευρώ (21,7%), σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 57 εκατ. ευρώ (15,9%).

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, οι οποίες άγγιξαν τα 489,1 εκατ. ευρώ, οφείλεται στην ενίσχυση των αφίξεων κατά 16% και στην αύξηση κατά 21 ευρώ (5,4%) της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 3,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 1,6% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Στην ενίσχυση των εισπράξεων το πρώτο τρίμηνο του έτους συνέβαλε κυρίως η αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 κατά 31%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 252 εκατ. ευρώ και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 224 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 13,7% σε ετήσια βάση.

Πιο αναλυτικά, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ περιορίστηκαν κατά 7,3% και διαμορφώθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 65,3%, φθάνοντας τα 94,1 εκατ. ευρώ.

Μειωμένες ήταν και οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατά 12,1% (40 εκατ. ευρώ), όπως και από τη Γαλλία κατά 36,3% (δέκα εκατ. ευρώ), ενώ αυξημένες κατά 40,4% ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο (33 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 91,7% (23 εκατ. ευρώ), ενώ οριακή μείωση 0,6% σημείωσαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, αγγίζοντας τα 25 εκατ. ευρώ.

Ενισχυμένη κατά 16%, με 1,187 εκατ. διεθνείς αφίξεις από 1,023 εκατ. ταξιδιώτες την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ήταν η εισερχόμενη κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014.

Από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε στις 598 χιλιάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 18,2%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις διαμορφώθηκαν στις 589 χιλιάδες, καταγράφοντας αύξηση 13,8% σε ετήσια βάση. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,7% και από τις χώρες ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 31,4%.

Μειωμένες κατά 1,2% ήταν οι αφίξεις από τη Γερμανία, κατά 38,9% από τη Γαλλία, ενώ αύξηση 58,7% παρουσίασαν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, 100% αύξηση σημείωσαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, αγγίζοντας τις 26 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 16,2%, φθάνοντας στις 32 χιλιάδες ταξιδιώτες.

Πλεόνασμα 62 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο και αύξηση 29,1% στις εισπράξεις

Πλεόνασμα 62 εκατ. ευρώ, από 14 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσίασε το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2014.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες, αυξήθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ (29,1%), φθάνοντας στα 195 εκατ. ευρώ, από 151 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αντίθετα οι ταξιδιωτικές πληρωμές μειώθηκαν κατά τέσσερα εκατ. ευρώ (2,7%) φθάνοντας τα 133 εκατ. ευρώ από 137 εκατ. ευρώ το 2013. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην ενίσχυση τόσο των αφίξεων, όσο και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 26,1% και 3,7% αντίστοιχα.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 7,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 4,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 29,1% σε ετήσια βάση, αναλύεται στην αύξηση κατά 20,6% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Μάρτιος 2014: 90 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 75 εκατ. ευρώ) και στην αύξηση κατά 42% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 (Μάρτιος 2014: 96 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 68 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αύξησής τους από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 125,6% (Μάρτιος 2014: 42 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 19 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά οκτώ εκατ. ευρώ (14,4%).

Από τη Γερμανία οι εισπράξεις περιορίστηκαν κατά 29,9% (Μάρτιος 2014: 15 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 21 εκατ. ευρώ), από τη Γαλλία μειώθηκαν επίσης κατά 42,2% (Μάρτιος 2014: 4 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: έξι εκατ. ευρώ).

Αντίθετα κατά 115% (οκτώ εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν αύξηση 52,5%, φθάνοντας στα δέκα εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 6,3% αγγίζοντας τα εννέα εκατ. ευρώ.

Αυξημένη κατά 26,1% ήταν η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάρτιο, η οποία διαμορφώθηκε στις 457 χιλιάδες ταξιδιώτες, ως αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 25,8% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 26,5%.

Πιο αναλυτικά, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 97 χιλιάδες, μειωμένες κατά 4,8%, ενώ οι από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 61,7% (Μάρτιος 2014: 139 χιλ., Μάρτιος 2013: 86 χιλ.).

Από τη Γερμανία και τη Γαλλία οι αφίξεις περιορίστηκαν κατά 10,3% και 51,3% αντίστοιχα, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκαν κατά 109,3%. Σε ό,τι αφορά τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αυξημένες κατά 44,3% ήταν οι αφίξεις από τη Ρωσία, φθάνοντας στις εννέα χιλιάδες ταξιδιώτες και κατά 58% οι αφίξεις από τις ΗΠΑ αγγίζοντας τις 13 χιλιάδες ταξιδιώτες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.