Ειδησεογραφικό site

ΕΕ προς Ελλάδα: Να μπει τέλος στις διακρίσεις για πλοία με αλλοδαπή σημαία!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να σταματήσει τις φορολογικές διακρίσεις για πλοία με αλλοδαπή σημαία. Το αίτημά της έχει τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» και δίνει στη χώρα μας διορία δύο μηνών για να συμμορφωθεί. Διαφορετικά, η Επιτροπή θα παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους ελληνικούς φορολογικούς κανόνες, τα πλοία με ελληνική σημαία και ορισμένα σκάφη τα οποία διαχειρίζεται η χώρα εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος και αντ’ αυτού υπόκεινται στον απλοποιημένο και χαμηλότερο ειδικό φόρο χωρητικότητας για ναυτικές δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, τα πλοία με αλλοδαπή σημαία υπόκεινται σε λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς φόρου εισοδήματος.

Επιπλέον, η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει εξαίρεση φόρου εισοδήματος για μερίσματα από οντότητες που χρησιμοποιούν πλοία με ελληνική σημαία, αλλά όχι για μερίσματα από εταιρείες που χρησιμοποιούν πλοία με αλλοδαπή σημαία.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιοι κανόνες αντίκεινται στους κανόνες της Ε.Ε. για την ελευθερία εγκατάστασης, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.