Ειδησεογραφικό site

Δωρεάν διακοπές για 35.000 παιδιά

Της Μαρίας Καστρινάκη

Τη δυνατότητα να κάνουν δεκαπενθήμερες διακοπές σε παιδικές κατασκηνώσεις μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι θα έχουν 35.000 παιδιά άνεργων και χαμηλόμισθων εργαζομένων, που ο ασφαλιστικός τους φορέας δεν τους καλύπτει αυτό το έξοδο.
Η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παροχών κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 9 Μαΐου, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 17 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ενώ η σχετική προκήρυξη αναμένεται μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση του Γιάννη Βρούτση, η επιταγή διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις θα καλύπτει και το ημερήσιο τροφείο του κάθε παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση.

ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι έχοντες τέκνα που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2014:
α) ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον έξι μήνες.
Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχων το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 16.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων, τα οποία πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 1999 έως 14 Ιουνίου 2008 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση σε μία και μόνο κατασκηνωτική περίοδο και το πολύ για 15 συνεχόμενες ημέρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες προσέλευσης και αποχώρησης.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.