Ειδησεογραφικό site

Βουλή: Τροπολογία εξαιρεί τους αποσπασμένους σε ευρωβουλευτές από την κινητικότητα

51

Την κατέθεσαν οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του… άγχους των αποσπασμένων – Καταργείται η τριετής διάρκεια απόσπασης λίγο πριν συμπληρωθεί το χρονικό όριο

Τροπολογία για την αντιμετώπιση του… άγχους των αποσπασμένων υπαλλήλων σε βουλευτές, ευρωβουλευτές και κομματικά γραφεία κατέθεσαν οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αποδεκτή η κυβέρνηση.

Όπως υποστήριξε η κυρία Μαρία Θελερίτη, που εισηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη διάταξη «η ρύθμιση επαναφέρει τους παλιούς νόμους για τις αποσπάσεις σε γραφεία πολιτικών καθώς οι νεότεροι νόμοι έθεταν χρονική διάρκεια και υπήρχε σύγχυση ως προς τις αποσπάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αγωνία και στους αποσπασμένους των γραφείων μας».

Σύμφωνα με άλλο βουλευτή του κυβερνητικού κόμματος που υπογράφει την τροπολογία, η διάταξη έρχεται να καταργήσει την τριετή διάρκεια απόσπασης, αφού τους επόμενους μήνες θα συμπληρωθεί το χρονικό όριο και οι αποσπασμένοι σε γραφεία βουλευτών και κομμάτων θα έπρεπε να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους.

Ερωτήματα για τον υπεύθυνο της τροπολογίας

Ωστόσο, φαίνεται πως ούτε οι υπογράφοντες βουλευτές γνωρίζουν τα ακριβή αποτελέσματα της τροπολογίας που εισηγούνται, δημιουργώντας υπόνοιες πως ανέλαβαν την κατάθεσή της γιατί το αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη νομοθέτησης.

Οι αποσπασμένοι εξαιρούνται από την κινητικότητα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έμπειρα στελέχη της κρατικής μηχανής που γνωρίζουν άριστα τις διαδικασίες απόσπασης, η τροπολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εντάσσει και τους αποσπασμένους σε ευρωβουλευτές, στον Ευρωπαίο επίτροπο και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προστατευτικό πλαίσιο που τους εξαιρεί από την κινητικότητα. Υπενθυμίζεται ότι νόμος του 2013 προέβλεπε την εξαίρεση από την κινητικότητα των αποσπασμένων σε υπουργικά, βουλευτικά και κομματικά γραφεία

Αναλυτικά η τροπολογία έχει ως εξής:

Τροπολογία-Προσθήκη

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης – πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση – πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

ΘΕΜΑ: Απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η διάθεση τους.

Αιτιολογική Έκθεση

Για την υποβοήθηση και εξυπηρέτηση του έργου των γραφείων των βουλευτών και κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και του γραφείου του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (Α΄ 33) και των άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α΄ 116) η απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διάθεσή τους στα ανωτέρω γραφεία με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ανωτέρω αποσπάσεις εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

Τροπολογία- Προσθήκη

Άρθρο….

Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«α) σε πολιτικά γραφεία του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε γραφεία αιρετών σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στην Προεδρία της Δημοκρατίας , στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να διατεθούν, βάσει ειδικών διατάξεων, σε γραφεία Κομμάτων και Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μπαλλής Συμεών

Γκιόλας Ιωάννης

Θελερίτη Μαρία

Πρατσόλης Αναστάσιος

Σταμπουλή Αφροδίτη

Στέφος Ιωάννης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τα σχόλια είναι κλειστά.