Ειδησεογραφικό site

ΤτΕ: Μειώθηκαν 750 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις τον Φεβρούαριο

28

Η τάση εκροής καταθέσεων συνεχίστηκε και το Φεβρουάριο, όπως πιστοποιούν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η ΤτΕ. Συνολικά οι καταθέσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο, όταν είχαν μειωθεί 1.567 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 750 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης 1.534 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 972 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, και των επιχειρήσεων κατά 113 εκατ. ευρώ έπειτα από μείωση τους κατά 562 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 535 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 760 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 422 εκατ. ευρώ, το Φεβρουάριο του 2017, έναντι αύξησης κατά 199 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 150 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης 34 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Χορηγήσεις

Σε ό,τι αφορά τις χορηγήσεις, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε στο -2,0% το Φεβρουάριο από -1,5% που ήταν ένα μήνα πριν.

Η συνολική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε με ρυθμό 1,6%, όσο και τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 101 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 885 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια ώρα η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση ήταν αρνητική κατά 700 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 374 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2017, ήταν θετική κατά 82 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 643 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,3% από -0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -0,4% από -0,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 22 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 451 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 1,0% από 0,1% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 60 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 191 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Φεβρουάριο του 2017, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 30 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,1% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 153 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Φεβρουάριο του 2017, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 221 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,7% από -2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Η ΤτΕ υπενθυμίζει ότι από το Δεκέμβριο του 2016, στα υπόλοιπα της χρηματοδότησης δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λόγω αναταξινόμησής του από το χρηματοπιστωτικό τομέα στον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Επίσης, λόγω της ίδιας αναταξινόμησης, στα στοιχεία των καταθέσεων δεν περιλαμβάνονται από τον ίδιο μήνα οι καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.