Ειδησεογραφικό site

Το ΠΑΣΟΚ έβαλε τα θεμέλια στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα

560


Άρθρο του Λάμπρου Ρώσση
Αν. Γραμματέας του Τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Ψηφιακής Οικονομίας του Κινήματος Αλλαγής

Η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, η οποία αποσκοπεί στη σταθερή και αυξανόμενη αλλαγή στη δομή της ελληνικής οικονομίας απαιτεί τη στήριξή μας ώστε να επέλθει η μετάβαση σε σύγχρονα και βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης και αυτό αποτελεί σημαίνον θέμα όχι μόνο προς συζήτηση αλλά κυρίως για δράση.

Η ανάκαμψη της οικονομίας και η μείωση της ανεργίας δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αυτόματη αύξηση της παραγωγικότητας, όπως έχει σημειωθεί στην περίπτωση της Ελλάδος. Γιατί η εδραίωση συνθηκών μιας ισχυρής ανάπτυξης προϋποθέτει τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας (ΑΕΠ ανά απασχολούμενο). Οι καλές προθέσεις δεν οδηγούν αυτόματα σε βέλτιστες λύσεις και προτάσεις, εάν δεν συνοδεύονται από το αντίστοιχο επίπεδο υλοποίησης για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Σε αυτό το σημείο παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αστοχίες και μειωμένη ή ατελής ανάπτυξη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το EIF.

Η συνεργασία και η δημιουργία με το EIF (European Investment Fund) του Equifund και η διοχέτευση ενός ποσοστού του προϋπολογισμού που θα υπερβαίνει το 50 % σε νέες και πολύ νέες επιχειρηματικές προσπάθειες που βασίζονται στην καινοτομία και τα ερευνητικά αποτελέσματα, ώστε να μπορέσει να γίνει η πολυπόθητη σύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας. Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα με εφαρμοσμένη έρευνα κι εφαρμοσμένη έρευνα με επιχειρήσεις που θα τα στηρίζουν ώστε να προάγουν τη δημιουργία ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να δοθούν κίνητρα για τη διαμόρφωση θεματικών clusters μεγάλων επιχειρήσεων σε συνδυασμό με νεοφυείς επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα ακολουθώντας πετυχημένα οργανωτικά μοντέλα που υπάρχουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε ΗΠΑ και Ισραήλ, όπως και έξι σχολές του Πανεπιστημίου Χούμπολτ και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό πάρκο Άντλερσχοφ στo Βερολίνο. Αυτή η σύνδεση θεωρείται ένα από τα πρωτεύοντα βήματα που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την αναζωογόνηση του παραγωγικού ιστού της κοινωνίας.

Η κίνηση αυτή του EIF και Equifund αποδεικνύει την ορθότητα της δικιά μας επιλογής με τη δημιουργία των Jeremie funds που ήταν ο προάγγελος του Equifund. Μέσω του Jeremie προγράμματος επενδύθηκαν 80 εκατομμύρια σε διάφορες καινοτόμες – startup επιχειρήσεις, οι οποίες στην πορεία επέτυχαν να συγκεντρώσουν επιπλέον 100 από τη διεθνή ιδιωτική αγορά. Αυτή η ενέργεια επιβεβαιώνει ότι υπάρχει στην Ελλάδα της «κρίσης» το απαιτούμενο ανθρωπινό δυναμικό, το οποίο είναι σε θέση να τολμήσει να δημιουργήσει καινοτόμες επιχειρήσεις, με βασική πυξίδα τον διεθνή προσανατολισμό.

Παρ’ όλα ταύτα, η οικονομία το 2017 θεωρήθηκε ότι κατέγραψε θετικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ +1,4% ενώ η παραγωγικότητα συνέχισε να μειώνεται κατά -0,8%, όπως συμβαίνει συνεχώς από το 2008 και έπειτα. Για αυτό τον λόγο πιστεύουμε ακράδαντα ότι επιβάλλεται άμεσα να ανακοινωθεί και να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση των πανεπιστήμιων και ερευνητικών κέντρων για τη δημιουργία των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Σημαντικοί τομείς δραστηριοτήτων όπως η Υγεία, το Περιβάλλον, η Αγροδιατροφή αναζητούν πηγές χρηματοδότησης! Είναι γεγονός ότι η πλειονότητα των ομάδων που διαχειρίζονται τα καινούργια Fund, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το Equifund και δραστηριοποιούνται στα πρώτα δύο παράθυρα χρηματοδοτήσεων (Pre-Seed, Seed,Early Stage investment), αναφέρουν ότι κύριος στόχος δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Η απογοήτευση είναι έκδηλη γιατί δεν έχουν γίνει όλες εκείνες οι συμπληρωματικές παρεμβάσεις για να μπορέσουν να αποδώσουν οι ενέργειες των επενδυτικών σχημάτων. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναγνωρισμένος Έλληνας επιστήμονας και εμπνευστής του πρώτου φόρουμ Ελληνικής Καινοτομίας, δήλωσε: «Ο προσανατολισμός μιας οικονομίας στην καινοτομία απαιτεί δημόσιες επενδύσεις σε ποσοστό έως και 50% για την έρευνα, με τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια να έρχονται σε κατοπινότερο στάδιο, δεδομένου ότι το ρίσκο είναι μεγάλο», υπογραμμίζει. «Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση δεν κινήθηκε για να ζητήσει μερίδιο από τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ίδρυση κέντρων ιδιαίτερα εφαρμοσμένης έρευνας, όπως αυτά ακριβώς που λείπουν από τη χώρα».

Αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα η ανυπαρξία ενός περιβάλλοντος (Business Angel Network) που θα προάγει την ωρίμαση των νέων τεχνολογιών, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για επιτυχημένες εταιρικές προσπάθειες. Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των πανεπιστημίων, ώστε αυτά να μπορούν να προσφέρουν ελκυστική και ασφαλή βάση συνεργασίας με επιχειρήσεις. Είναι αξιοσημείωτο για ποιο λόγο η Tesla επέλεξε να εγκατασταθεί στον «Δημόκριτο» και όχι στο ΕΜΠ από το οποίο προέρχονται οι ερευνητές που θα εργαστούν στην Ελλάδα.

Η ενασχόληση με την πατέντα και τη δημιουργία start up ακολουθώντας τις πιο επιθετικές διεθνείς πρακτικές, θα πρέπει να αποτελέσει στον χώρο των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων τον πρώτο σημαντικό παράγοντα ακαδημαϊκής ανέλιξης. Επίσης, να επιτραπεί η κινητικότητα μεταξύ του Ιδρύματος και της Εταιρείας που αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι αμοιβές των εμπλεκομένων από τα ιδρύματα να εξαιρεθούν από κάθε είδους περιοριστικό δημοσιονομικό περιορισμό.

Η ενίσχυση και ενθάρρυνση δράσεων συνεργασίας πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις λειτουργεί ως μοχλός ευημερίας, τον οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε άμεσα. Επιβάλλεται να επικροτήσουμε, για παράδειγμα, έρευνα που χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις (της Ελλάδας ή του εξωτερικού) θα μπορούσε άμεσα και με ελάχιστες γραφειοκρατικές διατυπώσεις να ενισχύεται και από εθνικούς πόρους (matching funds). Δεν κερδίζει η έρευνα ούτε η ελληνική κοινωνία με την απομάκρυνση των εταιρειών που οδηγούνται σε άλλες χώρες, όπου η έλλειψη γραφειοκρατίας τις βοηθά να αναπτυχθούν.

Είναι βέβαιο ότι οι πολίτες της Ελλάδος έχουν λυγίσει με τον στραγγαλισμό, λόγω γραφειοκρατίας της καινοτομίας, αλλά δεν έχουν πάψει να στηρίζουν απόψεις, ιδέες και θέσεις που τονίζουν την δημιουργικότητα, την έρευνα και την ανάπτυξη γιατί αυτά θα σηματοδοτήσουν την ειδοποιό διαφορά όλου του υγιούς κοινωνικού και πολιτικού ιστού και θα δώσουν την προστιθέμενη αξία που έχει χαθεί…

Τα σχόλια είναι κλειστά.