Ειδησεογραφικό site

Την ίδρυση Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποφάσισε η κυβέρνηση

58

Την ίδρυση Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο συνεδρίασε σήμερα, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη.

Μετά από πρόταση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, αποφασίστηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να είναι δημόσιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η λειτουργία της Αναπτυξιακή Τράπεζας θα είναι συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική προς τις εμπορικές τράπεζες. Επίσης, το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους θεσμούς, με σκοπό εντός του επόμενου τριμήνου να έχει κατατεθεί στη Βουλή ο ιδρυτικός νόμος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η νέα Τράπεζα θα λάβει τη μορφή χρηματοδοτικού μηχανισμού-ομπρέλα, και πιο συγκεκριμένα θα ιδρυθεί μια ΑΕ Συμμετοχών («Holding Company») ως μητρική. Σε αυτήν θα κληθούν να συμμετάσχουν ή να συνεργαστούν, φορείς του Δημοσίου με χρηματοδοτική ικανότητα ή αναπτυξιακό ρόλο (ΕΤΕΑΝ, ΟΑΕΠ, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Enterprise Greece, Πράσινο Ταμείο κ.ά.). Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η συνεργασία ή και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, διεθνών χρηματοδοτικών φορέων. Στόχος είναι η αναπτυξιακή τράπεζα να «προικοδοτηθεί» με τους απαραίτητους πόρους και περιουσιακά στοιχεία που θα της επιτρέψουν να επιτελέσει το ρόλο της.

Επίσης, στη σχειτική ανακοίνωση, αναφέρεται: Με την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καλύπτεται ένα βασικό και χρόνιο κενό στο χρηματοδοτικό σύστημα της χώρας, τονίζεται στην ανακοίνωση. Στην κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας θα υπάρξει συνεργασία με αναπτυξιακή τράπεζα του εξωτερικού, η οποία θα λειτουργήσει ως σύμβουλος για την ίδρυση και τη δραστηριοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σκοπός και χρηματοδότηση:
– Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός στο πλαίσιο της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και η προτεραιοποίηση των προς υλοποίηση έργων υποδομής.
– Ο συντονισμός εγχώριων αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών φορέων.
– Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς και ταμεία.
– Η κινητοποίηση πόρων, τόσο εγχώριων όσο και από το εξωτερικό, και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής μόχλευσης αυτών.

Η ΕΑΤ ΑΕ θα χρηματοδοτεί, όπου υπάρχει ανάγκη και υφίσταται χρηματοδοτικό έλλειμμα:
– Έργα υποδομής
– Έργα περιφερειακής ανάπτυξης
– Μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις
-Επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό και εξωστρεφή δραστηριότητα.

Η εταιρική διακυβέρνηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας θα αξιοποιεί τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές και θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα οργάνωσης και στελέχωσης. Με όρους ευρείας συναίνεσης, στο καταστατικό της εταιρείας και στον εσωτερικό Οργανισμό της, θα διασφαλιστούν η ανεξαρτησία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, ο δημόσιος έλεγχος και η λογοδοσία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.