Ειδησεογραφικό site

Στρογγυλή Τράπεζα

21

Κατά την διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας στην οποία προσκαλούνται ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και ασχολούνται ενεργά με την κοινωνική ένταξη των
προσφύγων και μεταναστών, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φοιτητές, κοινότητες μεταναστών,
μετανάστες και θεσμικοί φορείς αλλά και κάθε πρόσωπο με ενεργό ενδιαφέρον στα θέματα του
μεταναστευτικού/προσφυγικού, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μάθουν λεπτομέρειες
για την προσέγγιση «Learn & Blend» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου και που στοχεύει στην
πολιτιστική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων.
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν τις οργανώσεις τους καθώς και παρόμοιο
εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να έχουν αναπτύξει, σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης και
δικτύωσης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και την ανάπτυξη συνεργειών.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.
Για συμμετοχή στην εκδήλωση, καλείστε να συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM1eEHyA8nzRBd7ouio2dbjz8nFu1jTxyy3QU7u4haosh
3YQ/view_forml?usp=
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω
διεύθυνση: [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο NEST, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του έργου: https://www.project-nest.eu/

Τα σχόλια είναι κλειστά.