Ειδησεογραφικό site

Ψαλίδι στο εφάπαξ και στις επικουρικές ΕΔΟΕΑΠ

162

 

Ποιες αλλαγές στον ΕΔΟΕΑΠ, τον ΟΜΕΔ και προβλέπει το ν/σ για τα προαπαιτούμενα – Δίνονται κίνητρα για προσλήψεις

Περικοπές στις συντάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες για να προσλάβουν εργαζόμενους ηλικίας έως 30 ετών και αλλαγές στη λειτουργία του ΟΜΕΔ ώστε να δίνεται έμφαση στη μεσολάβηση περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα .

Ειδικότερα για τον ΕΔΟΕΑΠ προβλέπεται ότι το 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων ΜΜΕ θα κατευθύνεται αποκλειστικά στον τομέα Υγείας στερώντας πόρους από τον τομέα των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ
Αυτός ο περιορισμός , σε συνδυασμό με την πρόβλεψη στο νέο καταστατικό του Οργανισμού για ετήσιες αναλογιστικές μελέτες και παροχές στο πλαίσιο των πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων, θα οδηγήσει σταδιακά στη μείωση της επικούρησης και του εφάπαξ.
Ετσι σύμφωνα με τη ρύθμιση θα υπάρχουν δύο ταχύτητες ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

-Για όσους είναι ήδη συνταξιούχοι δεν θα προβλέπεται καμιά αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι δε θα επαναυπολογιστούν οι καταβαλλόμενες επικουρικές με στόχο την περικοπή της προσωπικής διαφοράς.
-Για τους ήδη εργαζόμενους – ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ ο υπολογισμός της επικουρικής τους σύνταξης και του εφάπαξ θα χωρίζεται σε δύο φάσεις και θα ισούται με το άθροισμα δύο τμημάτων:
Έως 1η Ιούλη 2018 θα υπολογίζεται με το ισχύον καθεστώς ενώ από την 1η Ιουλίου 2018 έως την αίτηση συνταξιοδότησης, επικούρηση και εφάπαξ θα υπολογίζονται με βάση το μαθηματικό τύπο που ισχύει και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Αυτό σημαίνει ότι όσα περισσότερα χρόνια έχουν διανύσει με το παλαιό καθεστώς τόσο μικρότερη απώλεια θα υποστεί η σύνταξή τους.
Για τους «νέους» ασφαλισμένους που θα εγγραφούν στον ΕΔΟΕΑΠ μετά την 1η Ιουλίου 2018, επικούρηση και εφάπαξ θα υπολογίζονται με το καθεστώς του ΕΤΕΑΕΠ.
Επιπροσθέτως, προβλέπεται ότι το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του ΕΔΟΕΑΠ καθορίζεται βάσει δύο παραγόντων. Πρώτον, των δημογραφικών δεδομένων που προκύπτουν από εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και δεύτερον του πλασματικού ποσοστού επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές. Για την αντιμετώπιση ελλειμμάτων εισάγεται αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης που αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των εισφορών. Περαιτέρω, προβλέπεται η απαγόρευση μεταφοράς κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τον ΕΔΟΕΑΠ.
Ακόμη, στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα θα υπάρχει διάταξη με την οποία θα μειώνονται από 1/6/2019 μέχρι και την 31.5.2022 οι εισφορές για επικούρηση από 3,5% που είναι σήμερα για εργαζόμενους και 3,5% που είναι για εργοδότες σε 3,25% για εργαζόμενους και 3,25% για εργοδότες και από την 1.6.2022 αναπροσαρμόζεται σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη. Η συγκεκριμένη μείωση προβλέπεται ήδη από το νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016) και αφορά όλους τους εργαζόμενους – ασφαλισμένους στο ΕΤΕΑΕΠ και κατ΄επέκταση θα ισχύει και για τους ασφαλισμένους στον ΕΔΟΕΑΠ.

Kίνητρα για προσλήψεις

Γενναία κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης δίνει το πολυνομοσχέδιο με έμφαση στους νέους και τους ανέργους πάνω από 12 μήνες.
Προβλέπεται ότι οι εργοδοτικές εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων και μάλιστα προσαυξημένες κατά 50%.
Η έκπτωση φθάνει έως και το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά:
α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους και
β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.
Μάλιστα για την αύξηση της απασχόλησης δεν προσμετρώνται: α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου, β) η καταγγελία σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του, γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και δ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.
Η ίδια έκπτωση υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ισχύει και στην περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, μέσα στο 2018 θα εκπονηθεί ένα πρόγραμμα για την προστασία των εγκλωβισμένων εργαζομένων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ .
Στην αιτιολογική έκθεση επαναλαμβάνεται κατηγορηματικά ότι συνεχίζεται η εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και για το έτος 2019 ( περικοπή κύριων συντάξεων έως 18%)για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα , η απλοποίηση και η αποτελεσματικότητα του συστήματος.
Για το τομέα της εργασίας αναφέρεται ότι τρεις είναι οι βασικές πυλώνες σχετικά για το επόμενο έτος:
1.Αύξηση του κατώτατου μισθού
Μετά από έξι χρόνια, ήρθε η στιγμή ο κατώτατος μισθός να επαναπροσδιοριστεί. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα γίνει σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και ακολουθώντας το μοντέλο της Πορτογαλίας, -τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει τέσσερεις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, η κάθε μία της τάξεως του 5%. Για να μπορέσει να προσδιοριστεί το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού, θα εκπονηθεί μία μελέτη όπου θα εξετάζονται οι επιπτώσεις της αύξησης αυτής στην παραγωγικότητα, την ανεργία, την ανταγωνιστικότητα και την εισοδηματική κατανομή. Η μελέτη θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ την τελική απόφαση θα λαμβάνει το κράτος.
2.Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων
3.Καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας

Τι αλλάζει για τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διατησίας

Στα προαπαιτούμενα , προβλέπονται διατάξεις με τις οποίες θα οριστικοποιείται το δικαίωμα για μονομερή προσφυγή ( κυρίως των συνδικάτων) στη διαιτησία αλλά θα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη μεσολάβηση. Υπενθυμίζουμε ότι το ΣτΕ το 2014 έκρινε αντισυνταγματική την απαγόρευση της μονομερούς προσφυγής.
Ειδικά για την μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών, δίνεται η δυνατότητα στον μεσολαβητή να απόσχει από την υποβολή πρότασης τάσσοντας προθεσμία στα μέρη για συνέχιση των διαβουλεύσεων. Οι συζητήσεις θα διαρκούν από 3 έως 6 εργάσιμες ημέρες και αν τα 2 μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τέθηκε, ο μεσολαβητής θα κοινοποιεί αιτιολογημένη πρόταση μεσολάβησης.

Επίσης, προβλέπεται ότι μονομερής προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέρος αποδέχτηκε την πρόταση του μεσολαβητή που απέρριψε το άλλο μέρος, ενώ για την λήψη οποιασδήποτε διαιτητικής απόφασης, θα λαμβάνεται υπόψη και η εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού.
Με άλλα άρθρα αυξάνεται κατά 2 έτη και γίνεται 5ετής η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ, και προβλέπεται η σταδιακή επέκταση σε όλη την επικράτεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση.

Επίσης το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο οποίο έχουν ενταχθεί περίπου 280.000 νοικοκυριά ορίζεται ρητά ότι μέχρι τον Απρίλιο 2018 πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για όλους τους ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ, οι οποίοι δύνανται να εργαστούν. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επικαιροποιείται ο ορισμός του αστέγου, ενώ προβλέπεται ρητά ότι στο δηλούμενο εισόδημα για τον υπολογισμό του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης δεν περιλαμβάνεται ούτε η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.