Ειδησεογραφικό site

Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης του Ουζμπεκιστάν από την European Profiles

53


Η εταιρεία European Profiles A.E. δυναμώνει την παρουσία της στις χώρες της Πρώην
Σοβιετικής Ένωσης της Κεντρικής Ασίας με το νέο έργο : «Μοντέλο Βιώσιμης Τουριστικής
Ανάπτυξης για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας».
Το έργο αυτό, προϋπολογισμού 2.000.000 Ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την «Αναπτυξιακή Εταιρία Ηρακλείου» που
διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα ανάπτυξης τουρισμού, καθώς και με την Κυπριακή εταιρία
«Apintech» που διαθέτει την σχετική Τεχνογνωσία.

Με το έργο αυτό προωθείται ένα δομημένο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης στο Ουζμπεκιστάν, το
Τατζικιστάν και το Καζακστάν και οι επωφελούμενες απ’ αυτό εταιρείες και Οργανισμοί των 3
χωρών θα είναι 440 τουριστικές επιχειρήσεις, 30 τοπικοί και περιφερειακοί αναπτυξιακοί
φορείς, 15 οργανώσεις καταναλωτών και 3 Σύνδεσμοι Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες και οι τοπικοί εταίροι του έργου στις Χώρες της Κεντρικής
Ασίας είναι οι Σύνδεσμοι Τουριστικών Επιχειρήσεων των Χωρών αυτών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.