Ειδησεογραφικό site

«Πυρά» από οικολογικούς φορείς κατά της ΔΕΗ για τον σταθμό Μεγαλόπολης

54

Τα σφοδρά νομικά «πυρά» οικολογικών οργανώσεων ακόμη και εξωχώριων δέχεται η ανανέωση των όρων λειτουργίας του ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ στο Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), το Σωματείο προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος GREENPEACE HELLAS και το κοινωφελές ίδρυμα με έδρα την Αγγλία και την Ουαλία CLIENT EARTH. Στους σκοπούς του τελευταίου εν λόγω ιδρύματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της ανθρώπινης υγείας, όπως και η πανευρωπαϊκά η μείωση των βιομηχανικών εκπομπών, κ.λπ.

Όλες οι οικολογικές οργανώσεις ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η από 8.9.2017 απόφαση της γενικής διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος με την οποία ανανεώνεται και τροποποιείται παλαιότερη απόφαση του έτους 2006 για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη κοντά στον ποταμό Αλφειό. Ο εν λόγω σταθμός χρησιμοποιεί ως καύσιμο λιγνίτη και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1975.
Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η επίμαχη προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε χωρίς να συνταχθεί νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προσαρμοσμένη στα επίκαιρα πραγματικά και νομοθετικά δεδομένα και μάλιστα επτά χρόνια μετά την λήξη ισχύος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 2006.

Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι η συνέχιση λειτουργίας του επίμαχου σταθμού της ΔΕΗ παραβιάζει σειρά διατάξεων του Συντάγματος, όπως είναι των άρθρων 24, 79 και 106.

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι η απόφαση της γενικής διευθύντριας κατά παράβαση τού νόμου 4014/2011 ανανέωσε και τροποποίησε τους περιβαλλοντικούς όρους του 2006, χωρίς να υπάρχει νέα μελέτη περιβαλλοντικών όρων, την στιγμή μάλιστα που η διαφύλαξη του περιβάλλοντος συνιστά κοινή Ευρωπαϊκή αξία και επιδίωξη.

Παράλληλα, παραβιάζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ευρωπαϊκές οδηγίες) η οποία θέτει όρια στις επιτρεπόμενες οριακές τιμές εκπομπών διοξειδίων του θείου, σκόνης και οξειδίων του αζώτου, ενώ επιτρέπει οριακές τιμές εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Ακόμη, παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ως προς το σκέλος εκείνο που δεν εκτιμούνται οι σωρευτικές εκπομπές στο περιβάλλον από την λειτουργία της επίμαχης μονάδας της ΔΕΗ.
Τέλος, σημειώνουν ότι η αιτιολογία της απόφασης είναι πλημμελής και εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγματα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.