Ειδησεογραφικό site

Παναγιώτης Κ. Γκανιάτσος: Σύγχρονη σκλαβιά

260

 

Μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της σύγχρονης κοινωνίας, μία από τις ειδεχθέστερες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, που είθισται να αποδίδεται με τον όρο «trafficking», είναι η λεγόμενη «εμπορία ανθρώπων». Η χώρα μας, ένεκα της γεωγραφικής της θέσης, είναι γνωστή ως πύλη εισόδου και κέντρο της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη, προερχόμενων από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και της Αφρικής. Ο σκοπός της παράνομης αυτής διακίνησης έγκειται κυρίως στη σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση ανθρώπων, ακόμη και στην εμπορία παιδιών.

Γράφει ο Παναγιώτης Κ. Γκανιάτσος*

O επίσημος ορισμός του «trafficking» αποτυπώνεται στο Πρωτόκολλο για την Αποτροπή, την Καταστολή και την Τιμωρία της Παράνομης Διακίνησης Προσώπων με σκοπό τη Σεξουαλική και Οικονομική Εκμετάλλευση, ιδιαίτερα των Γυναικών και των Παιδιών, το οποίο υπεγράφη στο Παλέρμο της Ιταλίας το Δεκέμβριο του 2000. Ούτως, ως Παράνομη Διακίνηση Προσώπων με σκοπό τη Σεξουαλική και Οικονομική Εκμετάλλευση νοείται: Η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, η εγκατάσταση ή η παραλαβή προσώπων, με χρήση ή με απειλή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, όπως της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της δύναμης, της κατάχρησης μιας ευάλωτης ή τρωτής θέσης, της προσφοράς ή της αποδοχής οικονομικού ή άλλου οφέλους για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης ενός προσώπου, το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί άλλου προσώπου για το σκοπό της εκμετάλλευσης.

Λεκτέον δε ότι, ο όρος εκμετάλλευση περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, την εκμετάλλευση της πορνείας τρίτων προσώπων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική εργασία ή την υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών, τη δουλεία ή πρακτικές που προσιδιάζουν με εκείνες της δουλείας ή της σκλαβιάς ή την αφαίρεση οργάνων.

Στον Ποινικό Κώδικα της Ελλάδος, εισήχθη το 2002, το άρθρο 323Α Π.Κ., δυνάμει του ν. 3064/2002, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι βασικές προβλέψεις της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως, με το  νόμο 3875/2010, η χώρα μας κύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και κατόπιν, με το ν. 4198/2013, η Ελλάδα ενσωμάτωσε στην εσωτερική νομοθεσία της την Οδηγία 2011/36/ΕΕ «για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για τη προστασία των θυμάτων της».

Προσφάτως, δυνάμει του άρθρου 69 Ν.4855/2021, οι παράγραφοι 1 και 3  τροποποιήθηκαν ως προς το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 323Α Π.Κ. διαμορφώθηκε ως εξής: «1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί, απάγει, μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με σκοπό την εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή…

  1. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη των προηγούμενων παραγράφων όταν: α) τελείται κατ’ επάγγελμα, β) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, γ) συνδέεται με την παράνομη είσοδο, παραμονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα ή δ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος. Επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο.».

Στην Ελλάδα, το εγκληματικό φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων έχει προσλάβει τα τελευταία χρόνια ανησυχητικές διαστάσεις, ένεκα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να θέσει την καταπολέμηση του «trafficking» στις προτεραιότητές της, δημιουργώντας δομές για την υποστήριξη των θυμάτων αλλά και για την καταγγελία αντίστοιχων εγκλημάτων από πολίτες. Είναι επιτέλους ώρα για έναν δημιουργικό διάλογο, που θα οδηγήσει σε άμεσες ενέργειες, για να αντιμετωπισθούν τα εγκληματικά κυκλώματα και να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας για τα θύματα, με στόχο την κοινωνική ένταξή τους. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να αντιληφθούμε έγκαιρα περιστατικό εμπορίας ανθρώπων, που μπορεί να λαμβάνει χώρα δίπλα μας και ακαριαία να το καταγγείλουμε στις αρμόδιες αρχές. Τα ίδια τα θύματα «trafficking» μπορούν να καλούν στην Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900. Πολιτεία και κοινωνία θα πρέπει να συνταχθούν απέναντι σε τέτοιου είδους εγκλήματα, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή.

Η εμπορία ανθρώπων είναι σύγχρονη σκλαβιά. Ένα έγκλημα κατά της ανθρώπινης ελευθερίας και  της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οφείλουμε να βγάλουμε στο «φως» όλους όσοι σήμερα είναι δέσμιοι στο «σκότος».

Παναγιώτης Κ. Γκανιάτσος, Δικηγόρος Αθηνών, παρ’ Αρείω Πάγω, LLM Ποινικού Δικαίου, Υποψήφιος Βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Αν. Τομεάρχης Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.