Ειδησεογραφικό site

«Πάγωσε» διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 404 δικαστικών

165

Μπλόκο στον διαγωνισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης για την πρόσληψη 404 δικαστικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ έβαλε η προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο, κάνοντας δεκτή την αίτηση τριών υποψηφίων.

Οι προσφεύγοντες  στρέφονταν κατά του ΑΣΕΠ υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν αδιαφανείς διαδικασίες στον διαγωνισμό του 2017.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση διατηρήθηκε σε ισχύ η σύμβαση εργασίας των προσωρινώς επιτυχόντων με βάση τον πίνακα  κατάταξης του επίμαχου διαγωνισμού.

Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης αναστολής που έχουν καταθέσει η τρεις υποψήφιοι, ενώ η  αίτηση ακύρωσης-προσφυγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του 2019.

Αναλυτικότερα, η προσωρινή διαταγή αναφέρει:

«Υποχρεώνει τη διοίκηση – σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του ΠΔ 18/1989 και μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί των αιτήσεων αναστολής – να απέχει από κάθε  ενέργεια ερειδόμενη  επί της προσβαλλομένης πράξεως, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των- ορισμένου χρόνου- συμβάσεων των αιτουσών, με βάση τις οποίες εργάζονται στα αναφερόμενα στην ως άνω αίτηση δικαστήρια της επικράτειας».

Στην προσφυγή τους οι 3 υποψήφιοι υποστηρίζουν μεταξύ των άλλων ότι υπάρχει:

α) έλλειψη αιτιολογίας κατά την διαμόρφωση των οριστικών πινάκων σε σχέση με τους προσωρινούς,

β) αδικαιολόγητη ανατροπή του μέτρου κρίσεως του ΑΣΕΠ σε σχέση με τον έλεγχο συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και της προϋπηρεσίας των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως και

γ) παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ασφάλειας δικαίου.

Νομικοί υποστηρίζουν ότι ανακύπτει  θέμα στο ΑΣΕΠ γιατί άλλοι δικαστικοί γραμματείς θα εργάζονται επί τη βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και άλλοι επί τη βάσει οριστικών.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.