Ειδησεογραφικό site

Ο διοικητής με τα 4 πλαστά πτυχία «χάρισε» €232.000 στον ιδιοκτήτη κυλικείου με παράνομη σύμβαση

3.001

Μετά το Νο1 πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τα τέσσερα πλαστά πτυχία του Δημήτρη Μπούτου, ιδού και το Νο2 πόρισμα: Παράβαση καθήκοντος για τη μίσθωση του κυλικείου στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Εκτός από τα τέσσερα πλαστά πτυχία, ο τέως διοικητής του Γενικού Κρατικού Νίκαιας Δημήτρης Μπούτος θα έρθει αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και για τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου του εν λόγω νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση για 16 χρόνια και μάλιστα χωρίς την είσπραξη οφειλών του μισθωτή προς το Γ.Κ. Νίκαιας ύψους 232.045 ευρώ!

Σύμφωνα με δεύτερο, νέο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το «ΘΕΜΑ», ο κ. Μπούτος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος για τη μίσθωση του κυλικείου. Ο τέως διοικητής κατηγορείται για πράξεις και παραλείψεις του που ζημίωσαν το νοσοκομείο, αφού όχι μόνο δεν εισέπραξε τις οφειλές του μισθωτή, αλλά αντιθέτως με την παραχώρηση του κυλικείου αποδέχτηκε απαιτήσεις εις βάρος του νοσοκομείου, της τάξης των 323.759 ευρώ, τις οποίες οι επιθεωρητές θεωρούν εντελώς αβάσιμες!

Το 63σέλιδο πόρισμα έχει διαβιβαστεί ήδη στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ γνώση έχουν λάβει ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο υπουργός Οικονομικών. Σύμφωνα με το ΣΕΕΔΔ, ο κ. Μπούτος υπέγραψε τον Ιούνιο του 2018 τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου του Γενικού Κρατικού Νίκαιας μέχρι το 2034 κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων. Η παραχώρηση του κυλικείου έγινε χωρίς διαγωνισμό και έγκριση του υπουργείου, με μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα και ευνοϊκότερους όρους για τον μισθωτή. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι ο διοικητής του νοσοκομείου δεν προχώρησε, ως όφειλε από τον νόμο, στην είσπραξη των οφειλών του μισθωτή προς το νοσοκομείο ύψους 232.045 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως περιγράφεται στο πόρισμα, το 2001 και ύστερα από διαγωνισμό υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του νοσοκομείου και εταιρείας εστίασης για την παραχώρηση τμήματος 400 τ.μ. περίπου εντός του προαύλιου χώρου της μονάδας για τη δημιουργία και λειτουργία εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου, ανθοπωλείου και κυλικείου. Η διάρκεια της σύμβασης ήταν 12ετής, με τη λήξη της να καθορίζεται τον Απρίλιο του 2014, ενώ προβλεπόταν δυνατότητα παράτασής της για 6 χρόνια με τους ίδιους όρους έως τον Απρίλιο του 2020. Οπως αναφέρεται στο πόρισμα, όμως, «δύο χρόνια περίπου πριν από τη λήξη του ως άνω χρόνου παράτασης και συγκεκριμένα στις 20/6/2018, υπεγράφη σύμβαση παράτασης-τροποποίησης της εν λόγω μίσθωσης μεταξύ του νοσοκομείου και του μισθωτή με την επωνυμία Ν.Α. & Ι. ΣΙΑ ΕΠΕ (χωρίς να υφίσταται σχετική πρόβλεψη για επιπλέον παράταση)».

Η διάρκεια της παράτασης ορίστηκε οκταετής «αρχόμενη από τη λήξη της πρώτης 6ετούς παράτασης (ήτοι η παράταση ορίστηκε να αρχίζει από 12/4/2020 και να λήγει την 11η Αυγούστου 2028), με μονομερές δικαίωμα του αναδόχου για δυνατότητα παράτασης για επιπλέον έτη με τους ίδιους όρους, ήτοι έως τις 11/4/2034». Με τη συγκεκριμένη παράταση τροποποιήθηκαν ουσιώδεις συμβατικοί όροι, ενώ ενσωματώθηκαν και νέοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. Μεταξύ αυτών, η μείωση του μισθώματος από 13.307,25 ευρώ σε 11.075,58 ευρώ τον μήνα και η διατήρηση του σταθερού για 3 χρόνια. Είχε προηγηθεί η συγκρότηση από τον κ. Μπούτο 4μελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης, «η οποία δεν προβλέπεται θεσμικά», με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση και διευθέτηση προβλημάτων που είχαν προκύψει με τη μίσθωση του κυλικείου, αφού ο μισθωτής, που δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα, είχε εγείρει και αναδρομικές αξιώσεις.

Στο πρακτικό της επιτροπής αυτής, το οποίο υπογράφεται και από τον τέως διοικητή, καταγράφεται εξωδικαστικός υπολογισμός των ποσών αυτών ώστε να γίνει συμψηφισμός των «οφειλών του μισθωτή προς το νοσοκομείο, συνολικού ύψους 232.045 ευρώ (96.595,58 ευρώ από μη καταβληθέντα μισθώματα και 135.450 ευρώ από καταναλώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κυρίως ηλεκτρικού ρεύματος), με επικαλούμενες απαιτήσεις του μισθωτή έναντι του νοσοκομείου ποσού 323.759 ευρώ (λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων που πραγματικά υφίστανται και είναι κτισμένα και τα οποία ανέρχονται σε 333 τ.μ. και εκείνων που προβλέπονται στην οικοδομική άδεια και είναι 385 τ.μ.)».

Οπως προέκυψε, όμως, κατά την εξέταση από το ΣΕΕΔΔ προσώπων που συμμετείχαν στην επιτροπή αυτή, «η συμμετοχή των μελών (του προσωπικού) στις σχετικές συζητήσεις ήταν άτυπη, δεν παρασχέθηκε στα μέλη φάκελος της υπόθεσης, το πρακτικό συντάχθηκε από τον διοικητή, στο πρακτικό δεν καταγράφηκε πρόταση ή αποδοχή αυτής (αλλά απλή αποτύπωση των συζητηθέντων μεταξύ διοικητή-δικηγόρου και των εκπροσώπων της μισθώτριας εταιρείας), η βασιμότητα των αξιώσεων του μισθωτή κατά του Δημοσίου δεν εξετάστηκε από τα μέλη αλλά υπήρξε σχετική διαβεβαίωση από τον διοικητή (και τον συνεργαζόμενο δικηγόρο) της όλης διαδικασίας. Περαιτέρω, τα εξετασθέντα μέλη δήλωσαν ότι θεωρούν ότι δεν προβλέπεται θεσμικά η συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης οφειλών, αλλά συμμετείχαν στις συζητήσεις και υπέγραψαν το έγγραφο που τους δόθηκε από το γραφείο διοικητή προς υπογραφή με την πεποίθηση ότι συμμετείχαν σε ομάδα εργασίας».

Χαρακτηριστικό των διαδικασιών που ακολούθησε ο κ. Μπούτος στην υπόθεση αυτή είναι το απόσπασμα από πρακτικό εξέτασης μέλους της συγκεκριμένης επιτροπής, της διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου που περιλαμβάνεται στο πόρισμα του ΣΕΕΔΔ: «Το πρακτικό συντάχθηκε από το γραφείο του διοικητή και προσκομίστηκε προς υπογραφή στα μέλη, μετά τη δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας… Κάναμε κάποιες αριθμητικές πράξεις, δεν βασιστήκαμε κάπου αλλού. Οφειλές μισθωτή-απαιτήσεις μισθωτή… Δεν υπάρχει έγγραφη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (σ.σ.: για την παραγραφή), τα είπε προφορικά στα μέλη την ομάδας εργασίας ως εισήγηση… Το πρακτικό συντάχθηκε από το Γρ. διοικητή… Ολη η συμμετοχή μου στην ουσία ήταν άτυπη. Οι υπολογισμοί του συμψηφισμού έγιναν από τον διοικητή και η διαπραγμάτευση από τους δικηγόρους του νοσοκομείου και του μισθωτή… Ως προείπα, η συμμετοχή μου ήταν άτυπη, ως ομάδα εργασίας δεν πήραμε τον φάκελο της υπόθεσης, μόνο υπογράψαμε στο πρακτικό όταν μας προσκομίστηκε».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μπούτος προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης παρά το ότι «δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου η κατάρτισή της», και «με αυτήν ανελήφθη υποχρέωση εκ μέρους του μισθωτή, ποσού τουλάχιστον 232.045 ευρώ (εκ των οποίων τα 96.595,58 ευρώ αφορούν σε οφειλές από μισθώματα και τα 135.450 ευρώ επιβάρυνση του νοσοκομείου από μη εξυπηρετούμενες καταναλώσεις του μισθωτή για αποζημίωσή του, λόγω της κατάστασης του μισθίου (μέσω της αναδρομικής επιστροφής μέρους των μισθωμάτων, – ορισμένα εκ των οποίων οφείλονταν στο νοσοκομείο κατά τον χρόνο της εν λόγω διεκδίκησης και την εφεξής μείωση του μισθώματος)». Ωστόσο, όπως τονίζεται στο πόρισμα του ΣΕΕΔΔ, οι απαιτήσεις του μισθωτή δεν προέκυψε ότι ήταν τεκμηριωμένες -ως προς τη σχετική υπαιτιότητα του νοσοκομείου- και μη παραγεγραμμένες. «Αντιθέτως, οι εν λόγω αναδρομικές αξιώσεις προκύπτουν νόμω και ουσία αβάσιμες, καθότι απάδουν προς τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 του Π.Δ. 715/1979».

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, «ακόμη και εάν οι ως άνω αξιώσεις του μισθωτή ήταν υπαρκτές, τεκμηριωμένες και στο σύνολό τους μη παραγεγραμμένες, τότε αυτές θα έπρεπε να προβληθούν ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής, ως προβλέπεται για τις αξιώσεις ιδιωτών προς χρηματική αποζημίωση κατά του Δημοσίου. Ως προς τα οφειλόμενα ποσά του μισθωτή προς το νοσοκομείο, η διοίκηση όφειλε ήδη πριν το τέλος του 2016, αφενός να έχει προβεί σε ενέργειες για την αποφυγή τυχόν παραγραφής μέρους αυτών, αφετέρου για τη λήψη σχετικών μέτρων καταναγκασμού για την είσπραξή τους βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων… Περαιτέρω, όπου ο νόμος προβλέπει ενέργειες της διοίκησης δεν υπάρχει χώρος συμβιβασμού, ούτε σχετική εξουσία της διοικήσεως».

Οσο για τη δέσμευση που ανέλαβε, βάσει της νέας σύμβασης, ο μισθωτής του κυλικείου να συνδράμει ως αντιπαροχή με το ποσό των 80.000 ευρώ τη δημιουργία της Βραχείας Νοσηλείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, δεν προσδιοριζόταν χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. «Επισημαίνεται ότι μέχρι τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν προέκυψε καταβολή της επικαλούμενης αντιπαροχής των 80.000 ευρώ είτε μέρους αυτής (αντιθέτως προέκυψε ότι η μείωση του μισθώματος εφαρμόστηκε άμεσα)». Τη δική της αξία έχει και η αναφορά στο πόρισμα ότι «στο ΣΕΕΔΔ δεν παρασχέθηκαν (καίτοι ζητήθηκαν) αποδεικτικά στοιχεία ως προς την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων μελών του Δ.Σ. του νοσοκομείου προς την αρμόδια Αρχή Ελέγχου, στο πλαίσιο του Ν. 3213/2003, ως ισχύει, για το διάστημα από το 2015 και εντεύθεν».

Με βάση όλα τα παραπάνω το ΣΕΕΔΔ ζητά από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό να παραπέμψει στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο τον κ. Μπούτο με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος «κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 1Β του Ν. 3528/2007, ως ισχύει, διότι «στις 20/6/2018 με την ιδιότητά του ως διοικητή του ΓΝΠΝ-“ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”/ΓΝΔΑ “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”, υπέγραψε την ως άνω σύμβαση μίσθωσης του μεγάλου κυλικείου του νοσοκομείου, κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, ενέργεια με την οποία: α) παραχωρήθηκε το μεγάλο κυλικείο του νοσοκομείου – χωρίς διαγωνισμό και έγκριση του υπουργείου για δεκατέσσερα (14) επιπλέον έτη, με μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα και ευνοϊκότερους όρους για τον μισθωτή και β) αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για λογαριασμό του νοσοκομείου, ύψους τουλάχιστον 323.759 ευρώ, ως ομοίως στην παρούσα Εκθεση εμπεριστατωμένα αναλύεται (και ενόσω δεν προκύπτουν προηγούμενες ενέργειες του ανωτέρω για την επιβολή των εκ της νομοθεσίας προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης των οφειλών του μισθωτή, ποσού τουλάχιστον 232.045 ευρώ έως και τις 31/12/2017, μέσω ΚΕΔΕ για τη διασφάλιση των εσόδων του νοσοκομείου)».

Το ΔΕΥΤΕΡΟ πόρισμα-φωτιά

Με βάση νέο πόρισμα των Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) που δημοσιεύει το «ΘΕΜΑ», ο κ. Μπούτος παραπέμπεται και για παράβαση καθήκοντος, αυτή τη φορά για τη μίσθωση του κυλικείου του Γ.Κ. Νίκαιας

Διορίστηκε ως απόφοιτος λυκείου και έγινε διοικητής με πλαστά πτυχία

Ολοι οι συνάδελφοί του στο Θριάσιο και τη Νίκαια αστειεύονταν μαζί του για την έφεσή του στη «δια βίου μάθηση» λέγοντάς του: «Τώρα, Δημήτρη, τι σπουδάζεις;», αλλά ο Πολάκης τον έκανε διοικητή

Ο κ. Δημήτρης Μπούτος, ο πολυπράγμων τέως διοικητής του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, έχει ένα «χαρτί» εκπαίδευσης, ως εθελοντής διασώστης, το οποίο δεν περιέλαβε στον υπηρεσιακό του φάκελο, ενώ είναι άγνωστο αν έχει χρησιμοποιήσει στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησε σε αποστολή διάσωσης. Ισως όμως αυτή η -πραγματική- εκπαίδευση που πέρασε να λειτούργησε ώστε να διασώσει τον εαυτό του όταν κατάλαβε ότι το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ετοιμαζόταν να καταθέσει το πόρισμα για τα τέσσερα πλαστά πτυχία που περιλαμβάνονταν στον υπηρεσιακό του φάκελο.

Η κίνηση διάσωσης ήταν η παραίτηση από τη θέση του διοικητή του πολύπαθου Κρατικού Νίκαιας. Ωστόσο, η αποκάλυψη από το «ΘΕΜΑ» του πορίσματος του ΣΕΕΔΔ έχει προκαλέσει ήδη την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και οι εξηγήσεις για τα πτυχία που δεν είχε, αλλά όλως περιέργως περιλαμβάνονταν στον υπηρεσιακό φάκελο του… ες αεί φοιτητή πρώην διοικητή θα πρέπει πλέον να είναι πολύ πιο πειστικές από εκείνες που έδωσε τόσο ο ίδιος στη διάρκεια της εβδομάδας όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, εκλεκτός του οποίου φέρεται ότι είναι ο Δημήτρης Μπούτος – αν και το περιβάλλον του αρνείται ότι ο τέως διοικητής έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πορεία του κ. Μπούτου στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων είναι εντυπωσιακή. Ο προερχόμενος από την ΚΝΕ οικονομολόγος, που εμφανίζεται τώρα με τέσσερα πτυχία και μεταπτυχιακά, είχε μπει στο Δημόσιο ως απόφοιτος Λυκείου! Αργότερα, πάντως, σπουδάζοντας -πράγμα που κάνουν πολλοί, είναι αλήθεια- κατέθεσε τίτλους σπουδών και ανήλθε στην υπηρεσιακή και μισθολογική βαθμίδα.

Προτού βρεθεί στο τιμόνι του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, ο Δημήτρης Μπούτος υπηρετούσε στο Θριάσιο – είχε μετατεθεί εκεί το 2004 προερχόμενος από το Νοσοκομείο Μεταξά του Πειραιά. Στο Θριάσιο, πτυχιούχος Οικονομικών πλέον αλλά και κάτοχος μεταπτυχιακού στη συνέχεια, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) έφτασε στη θέση του διοικητικού διευθυντή. Η εικόνα του μάλιστα, τόσο εκεί όσο και στο Γ.Κ. Νίκαιας, απ’ όπου παραιτήθηκε άρον-άρον, είναι θετική. Συνεργάτες και εργαζόμενοι περιγράφουν έναν άνθρωπο συνεργάσιμο που δεν προκαλεί προβλήματα. Στο Θριάσιο, μάλιστα, ήταν επικεφαλής ορειβατικής ομάδας και οργάνωνε εκδρομές. Εκτιμώντας ότι θα επέστρεφε εκεί μετά τη λήξη της θητείας του ως διοικητή στο Γενικό Κρατικό, φρόντιζε να κρατά καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του στο νοσοκομείο όπου είχε οργανική θέση. Ισως μάλιστα να ήταν η επαφή με τη φύση στο χωριό της μητέρας του, στον Παρνασσό, που του εμφύσησε την αγάπη για την ορειβασία. Στο νοσοκομείο της Νίκαιας η εικόνα του ήταν εξίσου θετική – γιατί να μη συμπαθήσεις άλλωστε έναν διοικητή που βρίσκει κι άλλη αργία για το Δημόσιο, έστω κι αν αυτή είναι η μέρα της ονομαστικής του εορτής;…

«Τι σπουδάζεις τώρα;», ήταν ένα πείραγμα προς τον κ. Μπούτο που τώρα δηλώνει έκπληκτος για το γεγονός ότι στον υπηρεσιακό του φάκελο μπήκαν τίτλοι σπουδών που δεν κατέχει. Μετά την αποκάλυψη από το «ΘΕΜΑ» του πορίσματος του ΣΕΕΔΔ, ο κ. Μπούτος κλήθηκε να απαντήσει στα όσα περιλαμβάνει το πόρισμα και ερευνώνται πλέον από τη Δικαιοσύνη.

Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι έχει πτυχία που δικαιολογούν την εξέλιξή του – αναφέρεται, όμως, στο πτυχίο Οικονομικών και τον μεταπτυχιακό τίτλο από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Ο ίδιος επιχείρησε να μιλήσει για παραπληροφόρηση και ο βασικός του ισχυρισμός είναι ότι οι τίτλοι σπουδών του είχαν ελεγχθεί το 2011. «Ο,τι είχα δηλώσει το 2011 η υπηρεσία το είχε επιβεβαιώσει. Και το 2015 τα είχε επιβεβαιώσει. Θα έπρεπε να είχε γίνει ο έλεγχος τότε», δήλωσε (στον ΣΚΑΪ), ισχυριζόμενος την ίδια στιγμή ότι δεν έχει δηλώσει ο ίδιος τους τίτλους σπουδών στο σύστημα που το ΣΕΕΔΔ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν και ότι κάποιος μπήκε στο σύστημα και άλλαξε τους τίτλους σπουδών για να τον πλήξει.

Ανάλογοι είναι και οι ισχυρισμοί από το περιβάλλον του κ. Μπούτου, αφού κοντινά του πρόσωπα εξέφραζαν έκπληξη για τα τέσσερα πτυχία, υποστηρίζοντας ότι για τη θέση του διοικητή προέταξε το πτυχίο των Οικονομικών και τον τίτλο της ΕΣΔΥ. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία σε βάρος του, η οποία έγινε με άγνωστα κίνητρα. Πάντως, όταν κρινόταν για τη θέση του διοικητή από την αρμόδια επιτροπή πήρε τέσσερις ψήφους υπέρ και μία κατά – «βαθμολογία» που θεωρείται υψηλή. Τώρα, ο εκλεκτός του αναπληρωτή υπουργού Υγείας καλείται να απαντήσει και σε ένα ακόμη μυστήριο: Πώς ενώ ήταν σε εξέλιξη η έρευνα του ΣΕΕΔΔ ο υπηρεσιακός του φάκελος εξαφανίστηκε από το γραφείο προσωπικού για να… εμφανιστεί στη συνέχεια στο γραφείο του διοικητή, του ίδιου δηλαδή. Η δικαιολογία ότι τον είχε πάρει για να κάνει υπολογισμούς για τη σύνταξή του επειδή δεν ήθελε να πάει σε εργατολόγο δεν κρίνεται πειστική. Εκτός και αν ο επόμενος τίτλος του κ. Μπούτου θα είναι από τη Νομική.

Τα σχόλια είναι κλειστά.