Ειδησεογραφικό site

ΥΠΟΙΚ: «Τρύπα» 268 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Μαρτίου – Μειωμένα τα έσοδα από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους

57

«Ξηλώνεται το πουλόβερ» των υψηλών πλεονασμάτων, με βάση τα οποία η κυβέρνηση υπολόγιζε να μην δεχθεί πιέσεις από το ΔΝΤ για διπλάσια μέτρα το 2019. Παρότι στο α’ τρίμηνο σημειώνεται υπέρβαση στόχου κατά 111% στο πρωτογενές πλεόνασμα (2,366 δισ. ευρώ έναντι στόχου 1,096 δισ. ευρώ), τον Μάρτιο το πρωτογενές μειώθηκε κατά 386 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο, που έφτανε στα 2,752 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε στην Ουάσινγκτον ο κ. Τσακαλώτος, χωρίς να πείσει το ΔΝΤ ότι δεν χρειάζεται διεύρυνση της φορολογικής βάσης και μείωση του αφορολογήτου, για να είναι διατηρήσιμα και επαναλαμβανόμενα τα έσοδα. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν πως η είσπραξη των άμεσων φόρων πάει καλά, κυρίως λόγω κατάργησης της έκπτωσης 1,5% στην μηνιαία παρακράτηση φόρου μισθωτών και των υπερ-εισπράξεων από κατασχέσεις για φόρους εισοδήματος παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)..

Συγκυριακό πλεόνασμα

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι, σε αντίθεση με τις οφειλές φόρων παρελθόντων ετών, οι εισπράξεις από τρέχοντες άμεσους φόρους έχουν πρόβλημα ή κινούνται κάτω από τον στόχο, γιατί μειώνονται μισθοί και εισοδήματα, που συνεπάγεται διπλές απώλειες για το κράτος σε φόρους εισοδήματος και εισφορές ΕΦΚΑ. Και αυτό γιατί στο α’ τρίμηνο, οι άμεσοι φόροι αφορούν την παρακράτηση σε μισθούς και συντάξεις, αφού ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η πληρωμή εκκαθαριστικών των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,098 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 407 εκατ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου.

Ωστόσο, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις εξής βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 67 εκατ. ευρώ ή 19,1%,

β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 2,8%,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 78 εκατ. ευρώ ή 7,1%,

ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,0%,

στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 27 εκατ. ευρώ ή 28,5%.

Πάνω από τον στόχο κινήθηκαν οι εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ ή +2,3% (κυρίως λόγω της κατάργησης της έκπτωσης 1,5% στην μηνιαία παρακράτηση φόρου μισθωτών)

β) Άμεσοι φόροι παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) κατά 59 εκατ. ευρώ ή +8,4%, δηλαδή κατασχέσεις κλπ

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 75 εκατ. ευρώ ή +18,0%,

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή +4,9%,

ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 130 εκατ. ευρώ ή +34,0%,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 25 εκατ. ευρώ ή 25,7%,

ζ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 114 εκατ. ευρώ ή 159,3%,

η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 374 εκατ. ευρώ ή 30,2%,

θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων στο α΄τρίμηνο ανήλθαν σε 1,079 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 227 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (852 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,060 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 529 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ωστόσο τον Μάρτιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένο κατά 198 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2,799 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 268 εκατ. ευρώ.

Ειδικά τον μήνα Μάρτιο, αύξηση εσόδων έναντι του στόχου τον Μάρτιο 2018 σημειώθηκε:

α) στους φόρους στην περιουσία κατά 18 εκατ. ευρώ,

β) σε εμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 69 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 36 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,

γ) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 10 εκατ. ευρώ,

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 63 εκατ. ευρώ,

ζ) Χαρτόσημο κατά 11 εκατ. ευρώ,

η) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 20 εκατ. ευρώ,

θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 29 εκατ. ευρώ,

ι) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 27 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 335 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (12.039 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση και με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 1,077 δισ. ευρώ.

Αυτό οφείλεται στον δραστικό περιορισμό των δαπανών για Συντάξεις, Υγεία και Πρόνοια.

Στο ¼ του έτους έχουν καταβληθεί μόλις 7 εκατ. ευρώ (0,8%) από τα σχεδόν ένα δισ. των ετησίων επιχορηγήσεων για τα νοσοκομεία. Καθώς τα περισσότερα προνοιακά επιδόματα έχουν ενσωματωθεί σταδιακά στο ΚΕΑ, σε σχέση με πέρυσι έχουν καταβληθεί επιπλέον 150 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 160 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες για το π΄ρογραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κόπηκα στο μισό και διαμορφώθηκαν σε 348 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 332 εκατ. ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.