Ειδησεογραφικό site

IKA:Μείωση μισθών και αύξηση της μερικής απασχόλησης σε επιχειρήσεις και οικοδομές

53

Κατά 10,62% μειώθηκαν οι μέσοι μισθοί στις κοινές επιχειρήσεις και κατά  12,81% στα οικοδομοτεχνικά έργα μέσα σε ένα χρόνο (Ιανουάριος 2013-Ιανουάριος 2014) όπως διαπιστώνεται από  την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ ενώ αντίθετα αυξήθηκε κατά 10,06 % ο αριθμός των ασφαλισμένων εργαζόμενων προφανώς εξαιτίας των αυστηρών προστίμων για την αδήλωτη εργασία. Αυτό που κρίνεται ιδιαιτέρως ανησυχητικό είναι ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση μόνο κατά 4,65%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 35,30%.

Συνεπώς οι ελαστικές μορφές απασχόλησης εξακολουθούν να κατακλύζουν την αγορά εργασίας καθώς στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,25%, ενώ με μερική απασχόληση το 41,51%.%.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 54,18 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.276,86 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,72 ευρώ και 443,56 ευρώ.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 24,65%.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 200.886 κοινές επιχειρήσεις και 9.781 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. τον Ιανουάριο του 2014 ανέρχεται σε 1.600.399  εκ των οποίων 1.570.746 σε κοινές επιχειρήσεις και 29.653 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Ο δημογραφικός «χάρτης» των ασφαλισμένων

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,25% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,39% στις κοινές επιχειρήσεις.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων 22,13% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 56,37% έως 39 ετών. Επίσης, 75,82% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 75,90% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 71,76%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 15,50% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 15,33% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 24,86%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,51% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,78% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,71% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 91,12% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,74% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,14% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 58,28%, 3,71% και 38,01%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 11,00% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 7,76% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 52,67% έχουν Αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,73% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 9,18%, και της Ρουμανίας με 5,30%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,34%, είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες Βουλγαρικής υπηκοότητας με 9,18% και Ρωσικής με 8,31%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,82% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 14,34% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 10,73% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Το 21,99% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,70% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 9,51% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». Το 23,31% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 17,78% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 17,09% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Στους ασφαλισμένους Αλβανικής υπηκοότητας, 22,61% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,07% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 18,91% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 24,88% απασχολείται σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», 24,45% σε «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 21,52% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 27,15% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,11% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 19,83% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 10,73% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 13,55% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 14,34% των ασφαλισμένων.

Το 29,02% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 19,00% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,32% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Το 36,77% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες», 22,22% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 15,84% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (47,45%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 24,13% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,77% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπηκόων) 45,88% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 21,73% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 10,81% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Τα βασικά στοιχεία της μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,93 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,11 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 12,24.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 44,31 ευρώ και ο μέσος μισθός 542,35 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 64,00% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,14%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 83,46% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,32%.

Τι άλλαξε μέσα σε ένα μήνα (Δεκέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014)

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,72%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 24,11% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,29%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 4,91%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,75%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 6,06% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,91%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,73% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,86%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,02% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,38%.

Τι άλλαξε μέσα σε ένα χρόνο (Ιανουάριος 2013-Ιανουάριος 2014)

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 10,06%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,62% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,05Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 15,51%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,16% σε 46,75%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,32%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,16%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7,51%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 17,87% και στο σύνολο κατά 7,60%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,62% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,81%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 5,15%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 6,35%.

Τα σχόλια είναι κλειστά.