Ειδησεογραφικό site

Η βρετανική βασιλική οικογένεια στην Αθήνα πριν 68 χρόνια

62

Η μητέρα του πρίγκηπα Καρόλου, η Ελισάβετ, ως πριγκήπισα και διάδοχος του θρόνου, είχε έρθει στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1950 – Διθύραμβοι από τον τύπο της εποχής

«Καθ’ όλην την πρωΐαν σήμερον, λόγω των ως άνω επισκέψεων, θα τεθούν εις εφαρμογήν αι καθορισθείσαι παρά της Αστυνομικής Διευθύνσεως απαγορεύσεις κινήσεως τροχοφόρων εις την ζώνην της διαδρομής των επισήμων» έγραφαν οι δημοσιογράφοι στις 7 Δεκεμβρίου του 1950 -και ίσως αυτό να είναι το μόνο κοινό στοιχείο του τότε με το σήμερα.  Το  Πριγκιπικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας, η διάδοχος Ελισάβετ και ο σύζυγός της Φίλιππος πραγματοποιούσαν ολιγοήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Ήταν Δεκέμβριος του 1950 και έως την έλευση του Καρόλου, τον Μάιο του 2018, αυτή θα ήταν και η μοναδική φορά που μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας θα βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Παρόλ’ αυτά, το ρεπορτάζ (από την εφημερίδα «Το Βήμα»), γραμμένο στα επίσημα, υπέρκομψα, ελληνικά της εποχής, είναι απολαυστικό:

«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς υπεδέχθη χθες με θερμοτάτας εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού την Διάδοχον του Βρεττανικού Θρόνου πριγκήπισσαν Ελισάβετ και τον σύζυγόν τη Φίλιππον δούκα του Εδιμβούργου. Το Τουρκολίμανο, όπου επρόκειτο κατά το επίσημον πρόγραμμα να αποβιβασθούν οι Υψηλοί ξένοι είχε κατακλυσθή από ενωρίς το πρωί από πλήθη Πειραιωτών, ως επίσης και ολόκληρος η παραλιακή λεωφόρος της Καστέλλας, ενώ οι μαθηταί των σχολείων είχαν παραταχθή κατ’ αντιζυγίαν εκατέρωθεν της οδού Φαλήρου. Δεν ήτο όμως μικροτέρα η συγκέντρωσις του πλήθους και κατά μήκος ολοκλήρου της διαδρομής, την οποίαν ηκολούθησεν η φέρουσα τους Υψηλούς ξένους, τους Βασιλείς και τους λοιπούς επισήμους πομπή, κατά την άνοδόν της εις Αθήνας. Επίσης σημαιοστόλιστα ήσαν και όλα τα εις το Τουρκολίμανο ελλιμενισμένα πλοία του Ναυτικού Ομίλου. Δυνάμεις της Αστυνομίας πόλεων και της Χωροφυλακής είχε διατεθή δια την τήρησιν της τάξεως κατά μήκος των οδών τας οποίας ηκολούθησεν η επίσημος πομπή, ενώ ακίνητοι τροχονόμοι και μοτοσυκλεττισταί τοιούτοι επώπτευον δια την ρύθμισιν της κινήσεως των τροχοφόρων, συμφώνως προς την σχετικήν διαταγήν της Αστυνομικής Διευθύνσεως. Δια την εμφαντικωτέραν εκδήλωσιν της επισήμου υποδοχής των Υψηλών ξένων αι δύο πόλεις είχον σημαιοστολισθή με ελληνικάς και αγγλικάς σημαίας, ενώ εις τας κεντρικάς οδούς των Αθηνών από όπου θα διέλθουν σήμερον οι επίσημοι κατά την μετάβασίν των εις το Δημαρχείον είχον στηθεή ειδικοί κοντοί επί των οποίων ανηρτήθησαν θυρεοί με τας σημαίας των δύο εθνών. […]

Υπό τα ζωηρά χειροκροτήματα του συνωθουμένου πλήθους απεβιβάσθη πρώτη η Πριγκήπισσα Ελισάβετ, ανταλλάξασα ασπασμόν μετά του Βασιλέως και της Βασιλίσσης ενώ ανεκρούοντο ο Βρεττανικός και ο Ελληνικός εθνικοί ύμνοι. Εν συνεχεία ο Βασιλεύς παρουσίασεν εις τους Υψηλούς ξένους τους επισήμους, ο δε Δήμαρχος Πειραιώς ηυχήθη εις αυτούς το «καλώς ήθλαν», και προσέφερεν εις την Πριγκήπισσαν ωραίαν ανθοδέσμην υακίνθων με κυανολεύκους ταινίας. Αφού η Πριγκήπισσα επεθεώρησε, συνοδευομένη παρά του Βασιλέως, το παρατεταγμένον ναυτικόν άγημα, επεβιβάσθη μετά του συζύγου της εις το Βασιλικόν αυτοκίνητον, το οποίον οδηγούμενον υπό του Βασιλέως δια των οδών Φαλήρου και Συγγρού ανήλθεν εις Αθήνας και κατηυθύνθη εις τα Ανάκτορα όπου διμοιρία της Ανακτορικής Φρουράς απέδωσε τας τιμάς κατά την κάθοδον των Υψηλών Ξένων εκ του αυτοκινήτου.

Μετά βραχείαν παραμονήν εις τα Ανάκτορα της οδού Ηρώδου του Αττικού, το πριγκηπικόν ζεύγος και οι Βασιλείς ανήλθον εις τα Ανάκτορα του Τατοΐου, όπου και θα διαμείνουν οι Υψηλοί Ξένοι κατά την διάρκειαν της επισκέψεώς των εις Αθήνας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των τελετών και δεξιώσεων, σήμερον οι Υψηλοί Ξένοι, συνοδευόμενοι υπό των Βασιλέων, θα επισκεφθούν εν επισήμω πομπή το Δημαρχείον Αθηνών, όπου θα δεξιωθή αυτούς ο Δήμαρχος Αθηναίων. Επίσης την 12ην μεσημβρινήν η Πριγήπισσα Ελισάβετ θα καταθέση στέφανον εις το Μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτου. Καθ’ όλην την πρωΐαν σήμερον, λόγω των ως άνω επισκέψεων, θα τεθούν εις εφαρμογήν αι καθορισθείσαι παρά της Αστυνομικής Διευθύνσεως απαγορεύσεις κινήσεως τροχοφόρων εις την ζώνην της διαδρομής των επισήμων».

Φωτογραφία από την άφιξη των Βρετανών Πριγκήπων με την αυθεντική λεζάντα

Τα σχόλια είναι κλειστά.