Ειδησεογραφικό site

Η τοπική Αυτοδιοίκηση στον πάγο

19

Η παρατεταμένη κρίση την οποία βιώνουμε βγάζει στο φως αδυναμίες, αστοχίες και υπολειτουργούμενους θεσμούς. Ένας από αυτούς είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι αποτέλεσμα ετών.

Του Σωτήρη Γ. Παπαδημητρίου, Δημοτικού συμβούλου Τρίπολης

Απ’ όταν ξεκίνησαν οι εκπρόσωποι αυτής να «αλληθωρίζουν» προς την κεντρική εξουσία και να παραβλέπουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πρώτο, τον πιο κοντινό και πιο άμεσο βαθμό εκπροσώπησης. Δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στους κατ’ επάγγελμα πολιτικούς. Σήμερα, όμως, που η κατάσταση έχει ξεφύγει, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει Δράση και Ευθύνη τέτοια που της αναλογεί, τέτοια που οφείλει για την εκάστοτε Τοπική Κοινωνία που διοικεί.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω, αλλά θα περιοριστώ σε δύο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει συμμετοχή αυτοδιοικητικών στην επιτροπή που επεξεργάζεται και αποφασίζει για τα μέτρα που εφαρμόζονται σχετικά με την πανδημία. Είναι αδιανόητο να μην έχουν ληφθεί μέτρα σε μια περιοχή όπου να τα έχει προτείνει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης. Αν, τον προηγούμενο Οκτώβριο, είχαν αποκλειστεί οι μετακινήσεις από και προς την Περιφέρεια Αττικής και τη Θεσσαλονίκη, ίσως δεν υπήρχε αυτή η διασπορά. Αυτό έπρεπε να είναι πρωτοβουλία των αυτοδιοικητικών.

Σας παραθέτω τις βασικές Αρχές των Ο.Τ.Α, όπως τίθενται από το Σύνταγμα:

  • Οι Ο.Τ.Α. είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων· μάλιστα, σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Ο.Τ.Α. και κεντρικής διοίκησης, συντρέχει υπέρ των πρώτων τεκμήριο αρμοδιότητας. Επίσης, η κεντρική διοίκηση μπορεί να αναθέσει στους Ο.Τ.Α. και δικές της αρμοδιότητες (102§1).
  • Οι Ο.Τ.Α. χαίρουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία, (102§2).
  • Η εποπτεία του κράτους στους Ο.Τ.Α. περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων και πράξεών τους, (102§4). Επίσης, το κράτος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., καθώς και να τους ενισχύει οικονομικά όταν τους μεταβιβάζει δικές του αρμοδιότητες, (102§5).

Πόθος λοιπόν ορισμένων υπηρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να βγει η Τοπική Αυτοδιοίκηση από τον γύψο, οδηγώντας την οι διοικούντες αυτήν, να γίνουν ενέργειες αποκατάστασης από την αγκύλωση στην οποία έχει περιέλθει και να λειτουργήσει για αυτό το οποίο είναι ταγμένη.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.