Ειδησεογραφικό site

Οι δήμοι δεν μπορούν να αναστέλλουν την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων

28

Οι δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν πράξεις με τις οποίες να αναστέλλουν για οποιαδήποτε χρονική διάρκεια την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες, με  τραπεζοκαθίσματα, κ.λπ.), ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που ορισμένες περιοχές είναι κορεσμένες, λόγω των πολλών όμοιων καταστημάτων που ήδη λειτουργούν, έκρινε η 5μελής σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Όμως, λόγω της σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που τίθενται, παραπέμφθηκε το όλο θέμα προς οριστική επίλυση στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος.

Ειδικότερα, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, από το 2011, με αλλεπάλληλες αποφάσεις του αναστέλλει την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή του Φάρου Ψυχικού και της Λεωφόρου Κηφισίας, καθώς και της Λεωφόρου Μεσογείων και των οδών 25ης Μαρτίου και Τζαβέλλα. Η αναστολή έκδοσης αδειών αποφασίστηκε, καθώς οι περιοχές αυτές χαρακτηρίσθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο «ως κορεσμένες περιοχές, λόγω διαπιστωθείσας υπερσυγκέντρωσης τέτοιων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που τις καθιστά ιδιαίτερα βεβαρημένες και μη επιδεχόμενες περαιτέρω επιβάρυνση».

Ακόμη, αποφάνθηκε ο εν λόγω δήμος ότι στις επίμαχες περιοχές υπάρχει υπερσυγκέντρωση  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και της διαβίωσής τους και την σημαντική επιβάρυνση των εν γένει λειτουργιών της πόλης.

Όμως, εταιρεία, η οποία είναι ιδιοκτήτρια εμπορικού κέντρου στην περιοχή του Φάρου Ψυχικού (εμπορικά καταστήματα, χώροι αναψυχής, εστίασης γραφεία, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθούν οι αποφάσεις του επίμαχου Δήμου με τις οποίες αποφασίστηκε η αναστολή έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εν λόγω περιοχή.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η αναστολή χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων από το 2011, έχει ως συνέπεια να παραμένει  το 70% των καταστημάτων της αμίσθωτα, με συνέπεια να έχει υποστεί οικονομική ζημιά.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Δ΄ Τμήματος (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Ειρήνη Σάρπ και εισηγητής η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Χριστοφορίδου) στην  υπ΄ αριθμ. 1725/2017 απόφασή τους, επισημαίνουν ότι από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν παρέχεται στους Δήμους και τις Κοινότητες η εξουσία να προσδιορίζουν με αποφάσεις «τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των οποίων είναι. Ακόμη, στις αρμοδιότητες  των Δήμων δεν περιλαμβάνει η εξουσία εκδόσεως πράξεως αναστολής  ίδρυσης και λειτουργίας ορισμένων κατηγοριών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή δεν περιλαμβάνεται στην παρεχόμενη από τον εν λόγω Κώδικα  νομοθετική εξουσιοδότηση για    απαγόρευση, «υπό οιανδήποτε μορφή και χρονική διάρκεια της ίδρυσης και λειτουργίας ορισμένης κατηγορίας (μιας ή περισσοτέρων) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» έστω και αν η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε βεβαρημένες (κορεσμένες) περιοχές της πόλης ή του οικισμού».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι η έκδοση των αποφάσεων αναστολής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού δεν στηρίζονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά ούτε και σε άλλη νομοθετική διάταξη και συνεπώς είναι ακυρωτέες. Πάντως, το τελικό λόγο θα έχει η 7μελής σύνθεσης του Δ΄  Τμήματος που παραπέμφθηκε το όλο ζήτημα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.