Ειδησεογραφικό site

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την Έκδοση Καλυμμένης Ομολογίας ύψους Ευρώ 500 εκατ. πενταετούς διάρκειας με κουπόνι 2,50% ετησίως

88

Η Alpha Bank εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους Ευρώ 500 εκατ.
(Reg S, Soft Bullet), πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στo
πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας
έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των Ευρώ 8 δισ. Η εκδοθείσα Καλυμμένη
Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του
Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως
Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.
Η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά
επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη
Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5
φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς
θεσμικούς επενδυτές (93%).
Συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi,
Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης
δήλωσε: “Η επιτυχία της Εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha
Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να
υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην
επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της
χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την
χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της
Ελλάδος”.

Τα σχόλια είναι κλειστά.